500.000 Euro schadevergoeding voor gezondheidsschade geluidsoverlast motorfietsen

De bewoners van de Krimpenerwaard zijn de geluidsoverlast van motorfietsen zat en eisen 500.000 Euro schadevergoeding voor de geleden gezondheidsschade.

Wethouder gaat niet of nauwelijks in op de gemelde problematiek.

In de afgelopen 10 jaar heeft het bestuur van de bewonersgroep diverse malen overleg gehad met wethouders, burgemeesters en politie met het verzoek om maatregelen. De gemeente erkent de problematiek en belooft maatregelen te nemen.

Dat resulteert in herhaling van zetten, pappen en nathouden. De maatregelen bestaan uit het (nogmaals) plaatsen van borden en controle door de politie.

Dit klinkt leuk, maar het haalt niets uit, zo is in voorgaande jaren gebleken en ook in andere gemeenten werkt dit niet.

De politie kan namelijk niets doen tegen grote groepen motorrijders, die wettelijk meer dan 90 decibel mogen produceren. Die rijden lachend verder.

De gemeente weigert over te gaan tot echte maatregelen, zoals het afsluiten van wegen en dorpen voor lawaaiige motoren, en ondertussen worden de bewoners letterlijk ziek van de geluidsoverlast.

Schadevergoeding voor de geleden gezondheidsschade

De actiegroep is inmiddels ruim 10 jaar in gesprek met de Gemeente over de aanpak van geluidoverlast door motorfietsen, tot op heden zonder enig noemenswaardig resultaat.

Ze zullen overgaan tot het claimen van een schadevergoeding waarbij rekening wordt gehouden met deze lange periode. Uitgaande van € 100 per jaar per burger, komt dat neer op € 1.000 per klagende burger over de afgelopen 10 jaar.

De inschatting is dat het niet veel moeite zal kosten om circa 500 burgers te vinden die overlast ervaren en een schadeclaim gaan indienen.

Daarmee riskeert de Gemeente Krimpenerwaard een claim ten bedrage van circa € 500.000. Dat bedrag zal uiteraard hoger uitkomen voor elk jaar dat de gemeente geen effectieve aanpak van de geluidoverlast door motorfietsen in de praktijk brengt.

De bewonersgroep zal na de vakantieperiode een inventarisatie starten van het aantal burgers, die een vergoeding voor de geleden gezondheidsschade kunnen claimen. Ze verwachten dat deze inventarisatie ongeveer drie maanden in beslag zal nemen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

RONKVERBOD in Nederland

Geluidsoverlast motorvoertuigen in verkiezingsprogramma’s

Lawaaioverlast door motorvoertuigen, met name veroorzaakt door motorrijders, heeft aantoonbaar een sterk negatieve invloed op de gezondheid, de veiligheid en de leefomgeving van de miljoenen mensen die wonen langs alle doorgaande wegen, die hiermee geconfronteerd worden.

Argumentatie:

 • Het staat inmiddels wetenschappelijk vast dat geluidoverlast zeer schadelijk is en voor hoge verborgen(!) gezondheidskosten zorgt.
 • De overheid heeft een wettelijke zorgplicht om hier iets aan te doen
 • Reductie van geluidsoverlast levert een bijdrage aan preventie van zorgkosten
 • Niemand heeft het recht om (geluid)-overlast in de leefomgeving van een ander te maken.
 • De vrijheid  om pretherrie te maken is begrensd door het recht van anderen om geen overlast te ervaren

Hebben de politieke partijen de moed om deze doorgeschoten maatschappelijke ontwikkeling terug te draaien?
Miljoenen Nederlanders, wonend in recreatieve gebieden en aan doorgaande wegen die lijden onder deze overlast zullen daarvoor zeer dankbaar zijn.

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen zet zich in om geluidoverlast een onderdeel te maken van de komende verkiezingen.

De NEFOM vraag de politieke partijen om de volgende zinsnede op te nemen de verkiezingsprogramma’s

 “Wij zetten ons in om de gezondheidsschade door geluidoverlast van motorvoertuigen te verminderen”.

Dit is een belangrijke stap in de bewust wording van het geluidoverlast probleem.

Volgende stappen zullen bestaan uit publieke acties en rechtszaken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Teken petitie

Op 13 juni 2023 zijn we door de Gemeente Krimpenerwaard uitgenodigd om een toelichting te geven over de geluidsoverlast van motorfietsen in onze gemeente.

De vergadering vindt plaats in het gemeentekantoor te Lekkerkerk, Burgemeester van der Willigenstraat 58 en begint om 20.00 uur.

Onderteken deze petitie aan de Gemeenteraad

We willen dat de gemeente raad nu eindelijk iets gaat doen aan de steeds meer toenemende overlast.

Als jullie ook deze overlast ervaren, steun ons dan door

 1. Tekenen van de petitie . . .  en vraag ook buurtgenoten aan vrienden, familie en bekenden in de Krimpenerwaard om te ondertekenen.
 2. Kom naar het gemeentehuis op 13 juni, om te laten zien dat het echt een probleem is.

Onderteken deze petitie aan de Gemeenteraad

Stop motorlawaai Krimpenerwaard !

Ergert u zich ook aan het motorlawaai in de weekenden?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Motorrijders bekogeld, want geluidoverlast

Geen actie tegen motorlawaai? ‘Dan nemen mensen recht in eigen hand, hoor nu al dat ze de paintballgun willen pakken’

Geduw, gespuug, gedreig: ,,We gooien een bom op je huis.” Als dijkbewoners gebaren dat motorrijders moeten stoppen met racen, slaat zaterdagmiddag de vlam in de pan in de Ooijpolder. Het is een voorbode voor meer ruzies in het land, vreest een landelijke koepel die tegen motorlawaai is. Lees hier het verhaal in de Gelderlander.

Bekijk hier de reportage van POWNED

Luister hier naar het standpunt van de NEFOM

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Internationale actie tegen geluidsoverlast door motoren

VAALS (ANP) – Meer dan driehonderd bewonersgroepen uit Nederland, Duitsland en België voeren zondag op het Drielandenpunt in Vaals actie tegen geluidsoverlast door motoren. Het gaat volgens de organisatoren om het eerste internationale protest tegen dit lawaai. De deelnemers zijn mensen van actiegroepen die in eigen gemeente tegen lawaai van met name motoren strijden.

De deelnemers eisen het stoppen van onnodige geluidoverlast door motoren. Ook willen ze Europese standaardnormen, waarbij de motorfiets niet meer geluid mag maken dan een auto. Verder eisen zij het afsluiten van wegen voor luidruchtige motorfietsen en een verbod op lawaaierige uitlaten. En ten slotte vragen de actievoerders om handhaving van regels rond geluidsoverlast door de politie.

De overlast begint volgens de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) in april en houdt aan tot oktober. Mensen die op mooie plekken wonen, kunnen dan volgens NEFOM niet meer in de eigen tuin of op het eigen balkon zitten. “De geluidsoverlast is dusdanig, dat ze naar binnen vluchten, de ramen sluiten of vluchten naar andere gebieden”, aldus voorzitter Tony Hardenberg van NEFOM.

Geluidsnormen motorfietsen boterzacht

Ongeveer 99% van de voertuigen in Nederland heeft een ‘geluidsniveau rijdend’ dat lager is dan 76 dB(A). Dat is prachtig, want dat is ook de Europese norm voor motorvoertuigen.

Deze RDB database kent echter ook een ‘geluidsniveau stationair’ en daarbij liggen de getallen volledig anders.

Interessant hierbij is het grote verschil tussen personen auto’s en motorfietsen in deze twee meetmethoden.

In onderstaand voorbeeld zie je dat bij personenauto’s zo’n 3-5 dB(A) verschil is tussen “Geluidsniveau stationair” (stilstaand) en  “Geluidsniveau rijdend”. Bij motorfietsen is het verschil 18 tot 30 dB(A).

Juist bij geluidsniveaus tussen de 70 en 80 dB(A) maakt dat erg veel uit.

Onderstaande informatie gaat over recente motorvoertuigen, en komt uit de RDW databank:

Let op, een kettingzaag maakt ongeveer 104 dB(A). Lees hier verder

Ervaart u ook onnodig geluidsoverlast van motorvoertuigen of motorfietsen in het bijzonder?

Meldt het ons en sluit u aan bij een van de meer dan 100 NEFOM bewonersgroepen of start uw eigen bewonersgroep. Stuur een bericht naar Info@nefom.nl

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

1st International ‘Motorcycle Noise Pollution’ Event

 • NL Stop onnodige geluidoverlast door motorfietsen
 • D  Schluss mit unnötiger Lärmbelästigung durch Motorräder
 • B  Arrêtez la pollution sonore inutile des motos

Geluidoverlast van motorfietsen is een probleem dat elke zomer weer de kop opsteekt.

Niet alleen in de BENELUX, maar in heel Europa.

Op 30 april organiseren bewonersgroepen samen met gemeenten een evenement op het Drielandenpunt om de geluidoverlast aan de orde te stellen.

Wij willen:

 1. Geen onnodige geluidoverlast door motorfietsen
 2. Europese emissiestandaarden, waarin een motorfiets niet meer geluid maakt dan een personenauto
 3. Afsluiting van wegen voor luidruchtige motorfietsen
 4. Verbod op illegale luidruchtige uitlaten
 5. Handhaving geluidoverlast door de politie

Waar          : Vaals, Drielandenpunt

Wanneer    :  30 april 13:00 – 15:00

Vanaf april tot en met september kunnen bewoners die op de mooiste plekjes wonen niet meer in hun eigen tuin of op hun eigen balkon zitten. De geluidoverlast is dusdanig, dat ze naar binnen vluchten, de ramen sluiten of vluchten naar andere gebieden.

Het plezier van de motorrijders wordt een plaag, als ze in de weekends met duizenden op pad gaan.

Europese samenwerking

Bewoners die overlast ervaren hebben zich verenigd in een Europese samenwerking.

Meer dan 300 bewonersgroepen uit Duitsland, België en Nederland pikken het niet meer. Gezamenlijk gaan ze actie voeren om de overheden te dwingen maatregelen te nemen tegen toenemende geluidoverlast.

Gezamenlijk evenement

Op zondag 30 april zullen de koepelorganisaties een “stop lawaai” evenement houden op het Drielandenpunt van Vaals.

Deelnemende groepen zijn:

 • Silent Rider, uit Duitsland met meer dan 200 bewonersgroepen
 • Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) uit Nederland met meer dan 100 bewonersgroepen
 • SOS les Vallées, Belgium, met meer dan 20 bewonersgroepen

Tijdens dit evenement wordt een beeld gegeven van de overlast én de vereiste maatregelen om de overlast te stoppen.

Genodigden voor dit evenement zijn landelijke politici; Burgemeesters en Wethouders uit gemeentes langs de grensstreek in Nederland, België en Duitsland, lokale en (inter)nationale media, radio en televisie.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Doorbraak in vermindering geluidsoverlast motorvoertuigen.

Doorbraak in vermindering geluidsoverlast motorvoertuigen.

Principe milieuzones ook toepasbaar voor geluid.

“Geluid kan dus volgens dit juridisch advies wel een criterium zijn voor het instellen van ‘stille voertuigen’ zones naar analogie van milieuzones”

Ruim een jaar geleden werd het inititatief voorstel van Zelfstandig Bloemendaal aangenomen om onder meer “Op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van het instellen van ‘stille voertuigen’ zones voor de gemeente Bloemendaal”

Het initiatiefvoorstel werd unaniem aangenomen door de raad ondanks onderstaand negatief pre-advies van het college.

“Het aanwijzen/instellen van een ‘stille voertuigenzone’ naar analogie van een milieuzone is niet mogelijk. Binnen de geldende wet- en regelgeving kan een milieuzone alleen betrekking hebben op emissieklassen van voertuigen. Geluid is geen criterium voor een milieuzone of andersoortige, zonale geslotenverklaring op grond van de verkeerswetgeving

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel is een raadswerkgroep Geluidsoverlast samengesteld waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. De gemeente Bergen waarmee op dit dossier wordt samengewerkt is vertegenwoordigd op ambtelijk niveau.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de opdracht aan advocaten Rudolf van Binsbergen en Ernst Plambeck van Wille Donker advocaten om een juridische opinie op te stellen met betrekking tot het instellen van ‘stille voertuigen” zones.

Van Binsbergen en Plambeck komen tot de volgende conclusie en aanbevelingen :

De WVW biedt op het oog toereikende mogelijkheden om het door de gemeenten Bloemendaal en Bergen gewenste resultaat te bereiken.

Wij adviseren de gemeenten:

 1. kwalitatief onderzoek uit te voeren naar hinderbeleving door motoren (individueel en in groepen);
 2. op basis daarvan een keuze te maken voor een verbodscriterium (wij adviseren een grens- waarde voor wat betreft cilinderinhoud of geluidsproductie);
 3. met de RDW te overleggen over uitwisseling van gegevens;
 4. onderzoek te doen naar de aanschaf van ANPRcamera’s;
 5. voorafgaand aan de inzet van de uiteindelijke maatregel te beoordelen of een DPIA vereist is en deze zo nodig uit te voeren;
 6. een handhavingsprogramma op te zetten als flankerend beleid naast elektronische handhaving op basis van kentekengegevens

Geluid kan dus volgens dit juridisch advies wel een criterium zijn voor het instellen van ‘stille voertuigen’. zones naar analogie van milieuzones. Dit is een belangrijke constatering en belangrijke stap naar minder geluidsoverlast in onze gemeenten.

We weten nu dat het juridisch mogelijk is maar het goed onderbouwd vaststellen van de criteria is minstens zo belangrijk.

De werkgroep geluidsoverlast heeft de volgende vervolgstappen gedefinieerd.

 1. Een onderzoeksvraag opstellen voor een kwalitatief onderzoek naar hinderbeleving. Deze onderzoeksvraag kan bij meerdere externe partijen worden uitgezet om te kijken of dit a) haalbaar is, b) wat de kosten van zo’n onderzoek zijn
 2. Onderzoeken wat de technische mogelijkheden, beperkingen en kosten zijn van een camera systeem en hoe deze te koppelen aan de informatie van de RDW type-goedkeuringen Het uitgangspunt is om de hinderbeleving zo goed mogelijk en nauwkeurig te definiëren en te laten toetsen voordat er een eventuele infrastructuur (camera systeem) wordt opgebouwd.

Voor deze vervolgstappen zal worden samengewerkt met het college / ambtelijke organisatie. Daarnaast zal de Raad regelmatig op de hoogte worden gehouden en indien er extra financiële middelen nodig zijn dit eerst aan de Raad wordt voorgelegd.

Lees HIER het rapport van conclan Binsbergen en Plambeck

Namens de werkgroep Geluidsoverlast Bloemendaal

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Afsluiting van wegen enige serieuze optie tegen geluidoverlast motorvoertuigen!

In de afgelopen periode heeft minister Harbers (I&W) gereageerd op de petitie van de gemeenten Bergen, Bloemendaal en Krimpenerwaard (namens een groot aantal gemeenten) en de petitie van de NEFOM over geluidoverlast door motorvoertuigen. (zie brief Minister)

We kunnen concluderen dat de minister:

 1. het probleem van geluidoverlast motorvoertuigen uitgebreid en serieus heeft geanalyseerd en onderzocht
 2. constateert dat de toepasselijke veiligheids- en milieunormen voor voertuigen op grond van de Europese regelgeving bij de Datum van de Eerste Toelating (= DET) van toepassing blijven en aanscherping van deze normen alleen geldt voor nieuwe voertuigen
 3. in Europese context op dit moment gewerkt wordt aan herziening van het pakket regels rondom technische controles langs de weg (incl. de APK-richtlijn en dat de verwachting is dat de uitzondering op de APK voor motorfietsen eind 2023 zal worden afgeschaft
 4. derhalve de huidige stand van de Europese regelgeving geen oplossingen kan bieden voor onnodige geluidoverlast door motorfietsen

Dat neemt niet weg, dat de minister in zijn brief aan de Vaste Commissie I&W van de Tweede Kamer opmerkt, dat

 1. er – gezien de aangeboden petities door gemeenten en de NEFOM – blijkbaar veel overlast is bij bewoners: Geluid dat motorfietsen produceren kan een serieuze bron van hinder en gevaarzetting zijn. Zo schat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van belevingsonderzoek in dat ruim 10% van de Nederlandse bevolking ernstige hinder ervaart van wegverkeer en ongeveer 6% ernstige slaapverstoring.
 2. de huidige Nederlandse wetgeving de mogelijkheid kent om onnodig geluid door motorrijders aan te pakken via het reeds bestaande artikel 57 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
 3. reeds per 1 september 2020 een expliciet verbod geldt voor het gebruik van niet-goedgekeurde modificaties van motorvoertuigen, zoals sportuitlaten, een en ander in lijn met de huidige Europese regelgeving
 4. op dit moment voorts de mogelijkheid bestaat dat een motorfiets op last van de politie aan de RDW voor inspectie moet worden aangeboden, indien er gerede twijfel bestaat aan de in het kentekenregister vermelde gegevens (WOK)
 5. in het kader van de bescherming van de leefomgeving decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) op grond van de Wegenverkeerswet de mogelijkheid hebben om wegen af te sluiten voor bepaalde categorieën motorvoertuigen

Gezien de Europese en de Nederlandse regelgeving zijn de mogelijkheden voor aanpak van geluidoverlast door motorfietsen derhalve beperkt.

De minister geeft voorts als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid om geluidhinder te voorkomen of te beperken vooral ligt bij het rijgedrag van motorrijders.

Afsluiting van wegen door gemeenten serieuze optie

Als op bepaalde wegen te veel geluidoverlast blijft bestaan, kan de decentrale overheid derhalve overgaan tot afsluiting van wegen, bijv. in de weekends gedurende het motorseizoen, zoals dat gebeurd is in Lopik en op diverse andere locaties.

Dat betekent dat lokale bewonersgroepen over deze oplossing kunnen overleggen met hun gemeente.

Wij stellen jullie dan ook voor om een gesprek aan te vragen met de betreffende wethouder en/of raadsleden.

Vertel (nogmaals) van de geluidoverlast die jullie ervaren en informeer de gemeente over de huidige stand van zaken en vraag vervolgens om “Afsluiting van wegen waar te veel geluidoverlast is”.

Een andere optie is er op dit moment niet.

De NEFOM vindt het jammer dat de minister geen opties biedt om alleen de herriemakers te weren, nu is het alles of niets en zal ons verzoek aan de gemeente zijn “afsluiting voor alle motorfietsen”, 50% daarvan veroorzaakt geen overlast, de anderen wel!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Politieke belangstelling voor petitie tegen motoroverlast

Politieke belangstelling voor petitie tegen motoroverlast

Voorzitter Kamercommissie krijgt ‘geïsoleerd’ motortje

Krimpenerwaard, 7 september 2022.

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) en wethouder Bekkering van de gemeente Bergen hebben gisteren elk een petitie tegen de overlast van motoren aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Infrastrauctuur & Waterstaat. De NEFOM deed dat namens zo’n 1,3 miljoen Nederlanders, verenigd in de ruim honderd protestgroepen die de NEFOM vertegenwoordigt. Een petitie met dezelfde strekking van de gemeente Bergen werd namens 70 gemeenten ingediend.

Beide petities bepleiten het stoppen van onnodige geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de enorme aantallen motoren die zich om louter recreatieve redenen door kleine dorpen en natuurgebieden persen. Dit groeiende probleem (inmiddels zijn er bijna 900.000 motoren in ons lans) vraagt om politieke aandacht en wettelijke maatregelen, nu telkens blijkt dat het welzijn van bewoners structureel wordt geschaad door motorrecreanten aan wie nauwelijks beperkingen worden opgelegd. Zo produceert de helft van alle motoren op dit moment legaal meer dan 80 of 90 en soms zelfs meer dan 100 dB (A), terwijl auto’s in ons land wettelijk niet meer dan 76 dBA aan geluid mogen produceren.

De NEFOM-petitie vraagt om strengere geluidsnormen, een APK-keuring voor motoren (die nu totaal ontbreekt), betere handhaving en vooral om de Omgevingswet alsnog aan te vullen met een “milieuzonering geluidsemissie”, zodat gemeenten de mogelijkheid krijgen om gebiedsgericht de extreme geluidsoverlast door motorfietsen aan te pakken.

‘Vooral dat laatste is uitermate belangrijk. Het omlaagbrengen van de geluidsnormen voor motoren is een eerste belangrijke stap. Vervolgens is handhaving daarvan nodig, onder andere door middel van een APK-keuring, waarvan we het totaal onbegrijpelijk vinden dat die voor motoren nog steeds niet is ingevoerd. Echter, de grote boosdoener is het grote aantal motoren die -ook al voldoen ze aan de huidige en toekomstige normen- met elkaar zorgen voor een enorme en constante geluidsdruk waar omwonenden gek van worden.’, aldus NEFOM-voorzitter Tony Hardenberg.

De petities van NEFOM en de gemeente Bergen kregen de belangstelling van vertegenwoordigers van Christenunie, PvdA, PvdD en BBB. Zij zegden toe met een standpunt te zullen komen. Stieneke van de Graaf nam de petities namens Commissievoorzitter Tjeerd de Groot in ontvangst en kreeg daarbij een ‘geïsoleerd’ motortje overhandigd.

Lees hier de beide petities

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Bergen stapt naar Den Haag met een petitie

De volgende zet in het bestrijden van motorherrie: Bergen stapt naar Den Haag met een petitie

Een volgende zet in het bestrijden van herrie. Wethouder Erik Bekkering stapt dinsdag naar Den Haag met een petitie over motorenoverlast. De gemeente gaat die – samen met de gemeenten Bloemendaal en Krimpenerwaard – aanbieden aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer.

Lees HIER het hele artikel

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen