Overlast weer begonnen

Afgelopen zondag. De eerste vroege lentedag van het jaar. En meteen wordt Nederland weer overspoeld door de excessieve geluidsoverlast van motoren. De gehele dag trok een lint van lawaai  door het land. Door steden en dorpen, langs dijkwegen en door bossen, weidegebieden en stiltegebieden.

De meldingen en klachten stromen bij ons binnen. Wij als NEFOM bestuur hebben de volgende brieven gestuurd aan Gemeentes, Provincies en diverse ministers, met het verzoek om maatregelen te nemen.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Krimpenerwaard winnaar Lawaaiigste stiltegebied van Nederland

In totaal zijn 47 gebieden genomineerd voor de titel “Lawaaiigste stiltegebied van Nederland”. Het ene voorbeeld nog schrijnender dan het andere. Maar er waren 6  gebieden die er uitsprongen. Dat zijn:

Brabantse Biesbosch (Brabant)
Duinenreservaat (Noord Holland)
Krimpenerwaard Vlist (Zuid Holland)
Landgoed Schoonheten (Overijssel)
Nationaal Park Zuid-Kennemerland (Noord Holland)
Vijlenerbos (Limburg)

De voorzitter van de jury, Mevr. Wytske Postma, Tweede Kamerlid voor het CDA, heeft de bijbehorende prijs uitgereikt aan burgemeester Cazemier van de Gemeente Krimpenerwaard.

Voor meer informatie zie het www.nefom.nl/stiltegebied/

Beinvloed geluidoverlast uw gezondheid?

Je hoort vaak dat mensen die klagen over te veel geluid niet zo moeten zeuren, het hoort nu eenmaal bij onze moderne samenleving. Maar als te veel geluid indringend en onontkoombaar is wordt het ziekmakende overlast.

De NEFOM werkt aan een factsheet over geluid en gezondheid. We willen duidelijk maken dat geluidoverlast niet alleen irritant is, maar dat er ook een prijskaartje aanhangt. We willen dat illustreren met alledaagse verhalen uit het leven van gewone mensen.

Wij zijn daarom benieuwd van u te horen wat geluidoverlast met uw gezondheid doet.

Wat is de bron van de overlast, hoe indringend is het en wat doet het mentaal en fysiek met u?  

Stuur uw verhaal voor 1 maart 2021 naar gezondheid@NEFOM.nl

Laat het ons weten als u anoniem verslag wilt doen, we vermelden dan alleen uw woonplaats. 

Voor meer informatie zie https://www.nefom.nl/gezondheid/

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Al 70 NEFOM bewonersgroepen

Sinds de oprichting in juli van dit jaar is de NEFOM enorm gegroeid. De website is meer dan 7600 maal bezocht, er kwamen honderden steunbetuigingen, en het aantal aangesloten bewonersgroepen is nu gestegen tot 70 bewonersgroepen uit 11 provincies aangesloten.

U kunt de NEFOM als volgt ondersteunen:

 • Onderteken de petities op de NEFOM website
 • Vraag de  NEFOM nieuwsbrief aan
 • Maak een melding bij een politieke partij naar keuze
 • Meld overlast bij de politie: 0900-8844
 • Volg ons op twitter
 • Sluit u aan bij een lokale bewonersgroep; deze kan de Gemeente aanspreken om maatregelen te nemen tegen geluidoverlast van motorvoertuigen. De Gemeente is per slot van rekening verantwoordelijk voor de (geestelijke) gezondheid van haar burgers.
 • Richt een lokale bewonersgroep op en sluit als groep aan bij de NEFOM. Zodoende vergroot het draagvlak van de NEFOM voor de wettelijke maatregelen die door de rijksoverheid genomen moeten worden.

We zoeken contact met bewonersgroepen in alle delen van het land om samen te werken om een gezamenlijk doel “geen geluidsoverlast van motorvoertuigen” te bereiken.

U kunt ons bereiken op info@nefom.nl

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Interview Motor.nl

Het einde van het jaar is een moment om terug te kijken én naar de toekomst. In dit interview met de hoofdredacteur het motorblad Motor.nl kijkt de NEFOM voorzitter naar de toekomst.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Lawaaiigste stiltegebied van Nederland

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) gaat op zoek naar het “Lawaaiigste stiltegebied van Nederland”.

In het radio 1 programma Vroege van zondag 6 december wordt de aftrap gegeven van deze wedstrijd.

Nederland kent meer dan 100  Stiltegebieden. Dit zijn milieubeschermingsgebieden waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ betekent hierbij niet dat het er helemaal stil is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de omgeving vreemde geluiden. Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende recreant en de flora en fauna in de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in het gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgezonderd. Onder ‘stil’ worden geluiden verstaan die tussen de 35 en 40 decibel liggen. Ook kan worden gesteld dat een gebied ‘stil’ is als de perioden met natuurlijke geluiden overheersen ten opzichte van de perioden met niet-natuurlijke geluiden.

De praktijk is vaak anders, bewoners groepen zich aansluiten bij de NEFOM (op dit moment 53 groepen in 10 provincies) wordt altijd gevraagd om te vertellen welke overlast zij ervaren.  Opvallend is dat veel van hen wonen in of in de buurt van een stiltegebied, waar het alles behalve stil is.

U kunt een stiltegebied in uw buurt aanmelden voor nominatie tot het  “Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland”

Voor meer informatie zie https://www.nefom.nl/stiltegebied/

De winnaar wordt eind januari bekend gemaakt.

Geplaatst in Uncategorized | 12 reacties

Ruim 2000 ondertekeningen petitie Amsterdam

AMSTERDAM – Met 2008 handtekeningen werd vandaag de petitie Stop overbodig motorlawaai aangeboden aan Micha Mos, bestuurder van stadsdeel Centrum. De opstellers eisen dat Amsterdam meer doet om de herriebakken te beteugelen. Vooral voor Amsterdammers die aan drukke straten en kruisingen wonen is dit een grote ergernis.

NH Nieuws heeft hier verslag van gedaan, bekijk ook het filmpje en lees het artikel

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Burgemeesters tegen geluidoverlast

Op 30 oktober 2020 hebben de Burgemeesters Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard en De Graaf van de gemeente Lopik gezamenlijk een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, om aandacht te vragen voor de ernstige geluidoverlast van motorvoertuigen in beide gemeentes.

Ze stellen dat motorvoertuigen en met name motorfietsen veel meer geluid maken dan maatschappelijk acceptabel is. Het gaat dan over:

 1. Motoren die zijn uitgerust met “sportuitlaten”, die aanzienlijk meer herrie produceren dan de oorspronkelijk gemonteerde fabrieksuitlaten.
 2. Zware motorfietsen die voldoen aan huidige wettelijke normen, maar veel meer geluid produceren dan maatschappelijk wenselijk.
 3. Motorrijders die in groepen rijden, deze massaliteit leidt tot ernstige geluidshinder tot in de verre omtrek.
 4. Het is voor veel motorrijders een sport om snel op te trekken, terug te schakelen in de bocht en daarna weer extra gas te geven of ander verkeer met veel extra geluid te passeren.

Zij doen dit op basis van een breed gesteunde motie van het CDA en de VGBK, waarin verzocht wordt om:

 • actief te blijven handhaven op geluidoverlast en snelheidsovertreding, alsmede andere vormen van verkeersoverlast door motoren op relevante (dijken, provinciale wegen en doorgaande binnenwegen) wegen in de gemeente Krimpenerwaard. Met als doel de verkeersoverlast van voor de corona periode en het eerste weekend van de corona periode niet meer te laten plaatsvinden én
 • In samenwerking met de Groene Hart gemeenten een actieve lobby richting het parlement en kabinet op te starten om het aantal toegestane decibels te verlagen.

De Burgemeesters hebben de lobbybrief opgesteld in nauwe samenwerking met gemeentelijke actiegroepen en de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen). Met als doel om te komen tot minder geluidsoverlast door motorvoertuigen voor de inwoners.

De Burgemeesters vragen aandacht voor de volgende 5 punten;

 1. Verlaging van de geluidsnormen voor motorfietsen naar een maatschappelijk acceptabel niveau;
 2. Een algeheel verbod op handel, verkoop en gebruik op de openbare weg van regelbare uitlaatsystemen voor alle motorvoertuigen, waaronder kleppen in de uitlaat, verwijderbare dB-killers en andere mechanische of elektronische regelsystemen die afwijking veroorzaken ten opzichte van de geluidsemissie volgens de type goedkeuring;
 3. Wettelijke mogelijkheid voor de gemeente om een maximale eis met betrekking tot het aantal dB’s voor woongebieden in te voeren. Dit overeenkomstig de wens van veel Duitse gemeenten. Of bijvoorbeeld door net zoals Oostenrijk een lijst te maken van wegen die verboden zijn voor motoren die meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid maken.
 4. Meer wettelijke mogelijkheden voor de gemeente tot het invoeren van inrijverboden voor motoren die overlast veroorzaken middels het instellen van milieuzones of andere beperkende maatregelen;
 5. Een wettelijk kader tot een verbeterd en vereenvoudigd systeem voor handhaving op geluidsoverlast door motorvoertuigen met inzet van nieuwe IT middelen, zoals de akoestische flitspaal of handhavingsapp;

De NEFOM is zeer verheugd met dit initiatief. Het bestuur heeft in overleg met de Burgemeesters de lobbybrief ter beschikking gesteld aan alle NEFOM leden, tot dus ver 46 bewonersgroepen in 9 provincies, die hun Burgemeesters zullen verzoeken deze lobby te steunen.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Motor terreur in Limburg

Hierbij vindt u een brief aan de redactie van de Volkskrant

Deze brief is al eerder , die qua inhoud gelijk , gestuurd  naar verantwoordelijke wethouders van alle gemeentes in het Zuid – Limburgse Heuvelland. Inmiddels is er een motie aangenomen door de 3 gemeentes van het heuvelland Eijsden- Margraten, Gulpen – Wittem en Vaals, om te komen tot nieuw beleid t.a.v. de toenemende overlast door tourisme ( vooral motorlawaai ).

Om die motie inhoud te geven, zijn een groot aantal organisaties, overheden, belanghebbenden en enkele particulieren ( waaronder mijn persoon ) gevraagd zitting te nemen in een gremium dat de genoemde gemeentes gaat adviseren. Zolang  kleine motoren 95  dba mogen maken en zware motoren 106 dba mogen maken, zullen omwonenden het als motor terreur en asociaalgedrag van de motorrijders ervaren .

Pas als motoren rond de 70 tot max 75 dba maken, zijn motorrijders weer welkom.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Beantwoording Kamervragen

Tot onze verrassing heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Kamervragen van de CDA-fractieleden Postma en van Dam al beantwoord. Dat is enkele weken eerder dan verwacht!

Veel belangrijker is evenwel de uitgebreide beantwoording van de Kamervragen (zie bijlage). Enkele punten zijn voor onze activiteiten in de naaste toekomst erg belangrijk. Dat geldt met name voor:

– antwoord op vraag 3: het ministerie gaat een onderzoek starten naar de mogelijkheden om geluidoverlast door motorfietsen te beperken

– antwoord op vraag 7: binnen de EU wordt gestart met evaluatie en mogelijke herziening van de EU-verordening 168/2013 met aandacht voor geluidsnormen voor motorfietsen

– antwoord op vraag 8: sportuitlaten moeten voorzien van een goedkeuring cfm EU-regelgeving

– antwoord op vraag 12: de gemeente kan een weg tijdelijk afsluiten i.v.m. beperking van geluidoverlast

Het besef dat geluidoverlast door motorfietsen voor delen van Nederland echt een probleem is, begint brede aandacht te krijgen, zowel in Nederland als in de EU!

Natuurlijk moeten we de verdere ontwikkeling afwachten, maar we gaan de goede kant uit!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Herrie, door hoofdredacteur van het motorblad Promotor

Herrie-door-Jan-Kruithof-hoofdredacteur-van-het-motorblad-Promotor

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties