NEFOM Standpunt: Stille voertuigen in stille gebieden

Stille voertuigen in stille gebieden

NEFOM Standpunt: december 2021

Tijdens de Digitale conferentie ‘geluidoverlast Motorvoertuigen’ op 24 november jl heeft wethouder Bekkering het voorstel “stille voertuigen in stille gebieden” gedaan voor een handelingsperspectief om de geluidoverlast terug te dringen.

„We zien de invoering van een certificaat ’stil voertuig’ als een serieuze oplossing”, zegt wethouder Erik Bekkering van Bergen (NH) na een online conferentie over het bestrijden van geluidsoverlast door motoren. Daarin spraken bestuurders uit het hele land en partijen als de GGD, TNO en de Motorrijders Actie Groep (MAG) met elkaar over mogelijke oplossingen. Dit certificaat ’stil voertuig’ gaat gepaard met de invoering van ’stille gebieden’, waarin alleen voertuigen welkom zijn die niet boven het maximaal aantal decibels uitkomen. Vergelijkbaar zijn de milieuzones in grote steden, waar oude dieselvoertuigen verboden zijn.

De NEFOM omarmt dit voorstel en denkt dat het een oplossing kan zijn voor de huidige problematiek. Door alleen ‘stille voertuigen’ toe te laten in door de Gemeente of provincie aangewezen “stille gebieden” worden de echte overlastgevers geweerd en kunnen bewoners én bestuurders van motorvoertuigen genieten van de omgeving.

De gemeente zou dus zelf de stille gebieden kunnen bepalen, denk aan stiltegebieden, een idyllisch weggetje, een rivierdijk, een dorpskern, een stadskern, een natuurgebied of bijvoorbeeld het kustgebied.

Het voertuig krijgt na een eenvoudige keuring een digitale aantekening in de kentekenregistratie als het voldoet aan de eisen voor een ‘stil voertuig’.  Wat ons betreft bepaalt het TNO of RIVM wat een maatschappelijk acceptabel geluidsniveau is, waarbij de volksgezondheid geen gevaar loopt.

TNO maakt nu al gebruik van de Lwot (Wide Open Throttle) norm, gemeten op 7,5 meter vanaf het voertuig, waarbij de piekgeluiden de max bepalen en niet de gemiddelde waarden. Dit lijkt een prima norm, eenvoudig te meten en lastig om mee te sjoemelen.

Wij denken dat een dergelijk certificaat bruikbaar is voor alle voertuigen, dus naast auto’s en motorfietsen zou het ook bruikbaar kunnen zijn voor (speed)boten, waterscooters, quads en zelfs vliegtuigen.

De handhaving lijkt ook relatief eenvoudig, vergelijkbaar met het verbod van ‘vuile diesels’ in steden. Dit gebeurt op basis van de nummerplaat en behoeft geen inzet van politie. Controle kan worden uitgevoerd met de reeds bestaande ANPR-palen. Indien wenselijk kan in een ‘stil gebied’ een boa op basis van de nummerplaat controleren of dit voertuig daadwerkelijk toegang heeft  (vergelijkbaar met parkeervergunningen). Als een voertuig zich illegaal in een ‘stil gebied’ bevindt kan dit met een administratieve sanctie beboet worden.

Als het “stil voertuig” voorstel wordt geïmplementeerd, is dit een eerste stap de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Bewoners in natuur en rustgebieden kunnen dan weer opgelucht ademhalen. Voor bewoners langs provinciale en rijkswegen biedt het echter geen oplossing. Denk hierbij aan inwoners van Amersfoort en Ridderkerk die omgeven worden door drukke wegen met veel overlast van motorvoertuigen.

Met vriendelijke groet

Tony Hardenberg, Voorzitter NEFOM

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Certificaat “Stil Voertuig”

Dit certificaat ’stil voertuig’ gaat gepaard met de invoering van ’stille gebieden’, waarin alleen voertuigen welkom zijn die niet boven het maximaal aantal decibels uitkomen. Vergelijkbaar zijn de milieuzones in grote steden, waar oude dieselvoertuigen verboden zijn.

De gemeente Bergen neemt landelijk het voortouw in de strijd tegen de geluidsoverlast. Inwoners klagen daar over de herrie die sommige motoren maken, omdat het gas wordt opengetrokken of omdat er kleppen in de uitlaat zitten. Afgelopen zomer stuurde Bergen een brief naar het ministerie om mogelijke oplossingen te onderzoeken. Al snel sloten meer dan zestig andere gemeenten zich aan, en daar komen er steeds meer bij.

„Dat er een breed maatschappelijk draagvlak is was geen verrassing tijdens de bijeenkomst, maar dit had ik niet bedacht toen ik twee jaar geleden de petitie van een inwoonster van Egmond aan den Hoef in ontvangst nam. Dat was voor mij de start van dit project. De ’cry for help’ van gemeenten aan het ministerie is duidelijk: geef ons handhavingsperspectief. Het kan zo niet langer, alles wat we nu hebben zet geen zoden aan de dijk.”

Bekkering is geschrokken van de impact die geluidsoverlast heeft op de gezondheid van inwoners. De GGD vertelde tijdens de bijeenkomst dat 1,3 miljoen Nederlanders ernstig hinder ondervinden van geluidsoverlast en 600.000 personen slaapproblemen. Dat kan – vooral wanneer er sprake is van structurele overlast – tot bijvoorbeeld hartproblemen leiden. „Niets doen is geen optie. Dat de oplossing niet makkelijk is, bleek vandaag wel. Het afsluiten van wegen is een paardenmiddel, elektrische motoren gaat nog jaren duren en meer handhaving door de politie kan niet. Een geluidscontrole kost een half uur per motor.”

Hugo Pinksterboer van de MAG, die zijn vraagtekens bij de cijfers zet, stelt ook dat de handhaving een probleem is. „Dat moet vereenvoudigd worden. Hoe eerder, hoe beter. En dan in combinatie met een grote bewustwordingscampagne.” De motorrijdersorganisatie is hier ook al begonnen onder de naam ’Te luid is uit’. Daarmee hoopt de MAG op meer bewustwording bij de kleine groep rijders die in hun ogen de echte overlast veroorzaakt.

Wethouder Bekkering: „Wij zien maar één echte oplossing en dat is het certificaat in combinatie met ’stille gebieden’ en milieuzones.” Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet hiervoor met de wetgeving aan de slag. „Daarna kunnen de gemeenten plekken aanwijzen als stil gebied en samen met de provincie milieuzones invoeren. En dan de techniek inzetten voor controle, bijvoorbeeld automatische cameracontrole.” Volgens de MAG gaat dat niet werken. „Een uitlaat verwisselen is een minutenkwestie.”

De volgende stap voor Bergen is een gesprek met het ministerie. „Het liefst met de minister zelf. Als daar bereidheid is om dit uit te werken, hebben we een oplossingsrichting.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

RIVM rapporten over Geluidoverlast en gezondheid

RIVM rapporten over Geluidoverlast en gezondheid

Het RIVM heeft in de afgelopen jaren de volgende rapporten uitgebracht over Geluidoverlast en gezondheid:

  “Ernstige Hinder en Slaapverstoring” van 25 september 2020

 “Nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid” uit 2020

 “Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid” uit 2018

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

NEFOM Jaarvergadering

Vertegenwoordigers van ruim 90 bewonersgroepen zijn de geluidsoverlast zat, willen NU actie en eisen maatregelen van de overheid.

Tijdens de Jaarvergadering van de NEFOM op 24 september 2021 waren de vertegenwoordigers van de Bewonersgroepen het roerend met elkaar eens. De geluidsoverlast van motorvoertuigen moet dringend aangepakt worden met duidelijke maatregelen. Mensen worden letterlijk ziek van het verkeersgeluid en willen de overlast van motorvoertuigen niet meer ontvluchten,

De NEFOM doelstellingen staan als een paal boven water: Voor de Langere termijn “uiterlijk per 1 juni 2023 een maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen”.  Voor de korte termijn “Geluidoverlast op de agenda’s van beslissers en afsluiting van wegen voor motorvoertuigen die overlast veroorzaken”. Het afsluiten van wegen is geen doel van de NEFOM, maar wordt bij gebrek aan beter gezien als een middel duidelijk te maken dat er echt een probleem is.

Stand van Zaken:

 • De NEFOM bestaat nu uit meer dan 90 bewonersgroepen in 12 provincies, die zich gezamenlijk sterk maken om de geluidoverlast van motorvoertuigen aan te pakken
 • Binnen één jaar is de NEFOM een begrip geworden, belangen organisaties en gemeentes verwijzen klagers naar de NEFOM om gezamenlijk een geluid te laten horen.
 • Er is algemene erkenning omtrent de relatie tussen geluidoverlast en gezondheid. Het wetenschappelijk bewijs staat als een paal boven water, en wordt niet bestreden.
 • Het Ministerie I&W heeft begrip voor de NEFOM doelstellingen en zoekt naar middelen om de overlast terug te dringen.
 • Een groot aantal Nederlandse gemeentes heeft zich aangesloten bij het initiatief van de Gemeente Bergen aan Zee, om gezamenlijk maatregelen te nemen tegen de geluidoverlast van motorvoertuigen
 • Samen met andere soortgelijke organisaties in andere Europese landen, wordt gewerkt aan gezamenlijke acties onder de paraplu van SOS-Europe (Save Our Silence)

Samenwerking De rolverdeling tussen een centrale NEFOM en lokale bewonersgroepen wordt zeer gewaardeerd.

De Lokale groepen spreken gemeentes aan op hun verantwoordelijkheid om de geluidoverlast aan te pakken. Hier worden middelen ingezet waarbij de politie handhaaft op geluidsovertredingen, bijvoorbeeld met art 57 RVV. Verder kunnen gemeentes wegen en gebieden afsluiten voor lawaaiige motorvoertuigen.

De NEFOM zorgt voor landelijk overleg met ministeries en koepels, om structurele maatregelen te realiseren, met als belangrijkste doel om de geluidsnormen te verlagen en de gemeente mogelijkheden te geven om lawaaiige voertuigen selectief te weren.

Acties en overleggen Voor de komende periode zijn verschillende acties voorbereid, om aandacht te krijgen voor dit probleem, en de overheden duidelijk te maken dat er nu echt maatregelen genomen moeten worden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geluidoverlast door Motorvoertuigen in het Nieuws

Dat geluidoverlast door motorvoertuigen een echt probleem is blijkt wel uit de meer dan 100 nieuwsberichten die tot dus ver in 2021 verschenen zijn. Met dank aan Willem.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

NEFOM Nieuwsbrief

De NEFOM nieuwsbrief verschijnt als er iets te melden is, klik HIER om de nieuwsbrief per email te ontvangen of lees alle nieuwsbrieven

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Herrie veroorzakende verkeersaso’s worden met nieuwe techniek aangepakt

Herrie veroorzakende verkeersaso’s worden met nieuwe techniek aangepakt

Met nieuwe technologie wil Rotterdam de overlast van verkeersaso’s bestrijden. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer honderd automobilisten verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de geluidsoverlast in het stadscentrum. Met claxonconcerten, knallende uitlaten en gierende banden overschreden zij in twee maanden tijd 16.000 keer de geluidsnormen, vaak met tientallen decibellen tegelijk.

Flitspalen?

De NEFOM vraagt zich af of deze flitspalen de oplossing is voor dit probleem. Het lijkt op “dweilen met de kraan open” Deze Cut-out uitlaten zijn verboden, en mogen dus niet op een auto gemonteerd zijn. Wij denken dat de verkoop van deze uitlaten aangepakt dient te worden. Verder zou de politie met enkele gerichte acties de overlastgevers kunnen aanspreken, bekeuren én herkeuring bij de RDW eisen.

Pops en bangs verheerlijking door websites.

Meerdere websites maken onbeschaamd reclame voor het verwijderen van de katalysator en het programmeren van extra geluid. Soms inclusief adviezen om boetes te voorkomen of aan te vechten.

In het Radio1 programma Blok&Toine  geeft commentaar op de flitspalen en de illegale uitlaten.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

88 NEFOM bewonersgroepen

Het is duidelijk dat de NEFOM aan een behoefte voldoet. Sinds de oprichting in juli 2020 blijven we groeien. Het aantal aangesloten bewonersgroepen is nu gestegen tot 88 bewonersgroepen uit 12 provincies aangesloten. 23 potentiële bewonersgroepen zijn nog niet door de ballotage.

De NEFOM website is meer dan 15.000 maal bezocht, elke dag komen vele berichten binnen, en we worden regelmatig gevraagd door een gemeente of nieuwsprogramma om onze visie te delen

Bij veel gemeenten en grote steden wordt gesproken over de ervaren overlast en de te nemen maatregelen. De Gemeente Bergen heeft een oproep gedaan aan alle gemeenten van Nederland om samen te werken. Tot dus ver hebben meer dan 65 gemeenten daar positief op gereageerd

U kunt de NEFOM als volgt ondersteunen:

 • Vraag de  NEFOM nieuwsbrief aan
 • Maak een melding bij een politieke partij naar keuze
 • Meld overlast bij de politie: 0900-8844
 • Sluit u aan bij een lokale bewonersgroep; deze kan de Gemeente aanspreken om maatregelen te nemen tegen geluidoverlast van motorvoertuigen. De Gemeente is per slot van rekening verantwoordelijk voor de (geestelijke) gezondheid van haar burgers.
 • Richt een lokale bewonersgroep op en sluit als groep aan bij de NEFOM. Zodoende vergroot het draagvlak van de NEFOM voor de wettelijke maatregelen die door de rijksoverheid genomen moeten worden.

We zoeken contact met bewonersgroepen in alle delen van het land om samen te werken om een gezamenlijk doel “geen geluidsoverlast van motorvoertuigen” te bereiken.

U kunt ons bereiken op info@nefom.nl

SEO LeesbaarheidSchema

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

TE LUID geluid IS UIT

In de afgelopen week is door motorrijders de actie TE LUID geluid IS UIT gestart.

“Als je thuis geluid maakt, hou je rekening met je buren. Als je motorrijdt, is iedereen je buurman. Willen we ook de mooie weggetjes openhouden voor motorrijders, dan moeten we dus rekening houden met de mensen die daar wonen en met iedereen die we onderweg tegenkomen. Dat is de boodschap van TE LUID geluid IS UIT.”

Hierbij de brief die de NEFOM stuurde als reactie op deze actie:

Met deze brief reageren wij op zowel uw campagne ‘TE LUID geluid IS UIT’ als op uw streven om via een convenant tot beteugeling van de geluidsoverlast door (een deel van de) motorrijders te komen.

Wij zijn bijzonder blij met dit initiatief waarmee een groot aantal bij de motorrijders betrokken organisaties, serieus de ervaren geluidsoverlast, door (een deel van) hun achterban veroorzaakt, wil tegengaan.

Het zou dan ook fantastisch zijn, als met de campagne en de acties zoals verwoord in uw persbericht, de geluidsoverlast veroorzaakt door motoren, binnen afzienbare tijd tot het verleden behoort. Om die reden zouden wij zowel de campagne als de acties die de 20 aangesloten motormedia en motorrijdersorganisaties de komende periode willen realiseren, graag ondersteunen. En daarmee zouden we, indachtig uw standpunt ‘Laten we het samen doen’ (op onderdelen) samen kunnen optrekken om de eveneens door u vastgestelde geluidsoverlast, tegen te gaan.

Alvorens dat te doen, is het wat ons betreft noodzakelijk dat we een duidelijk en volledig beeld hebben van zowel de aanpak als het uiteindelijke resultaat dat de 20 initiatiefnemers met de campagne en acties willen bewerkstelligen.

Op basis van uw persbericht en de website www.teluidgeluidisuit.nl hebben wij best nog wel wat vragen, zoals bijvoorbeeld:

U schrijft: we pakken de ervaren overlast samen aan. Door wie en hoe wordt de ervaren overlast vastgesteld? Zijn hiervoor al duidelijke richtlijnen en/of normen vastgesteld waarmee motorrijders een duidelijk houvast hebben? Zo ja, welke zijn dat?

U schrijft: twintig motormedia en motorrijdersorganisaties willen dit proces versnellen. Kunt u aangeven wat de concrete doelstellingen op dit onderdeel zijn? Wanneer is de campagne en zijn de acties geslaagd? Wat is er dan concreet bereikt en wanneer?

U schrijftSteeds meer motorrijders schroeven weer de dB-killers in hun pijpen, monteren hun standaard-uitlaten weer en houden hoorbaar en zichtbaar rekening met aanwonenden en medeweggebruikers.” Wij ervaren dat nog niet zo maar het zou heel mooi zijn als dat wel het geval is. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de onderzoeken en onderzoeksresultaten waaruit dit blijkt. Kunt u ons die overleggen?

U schrijft: via de E van Enforcement spreken we de landelijke overheid aan met ons verzoek om meer handhaving op de kleine groep motorrijders die de overlast initieel veroorzaakt. Kunt u de onderzoeksrapporten en resultaten met ons delen waaruit de omvang van deze groep motorrijders blijkt? Kunt u aangeven wat u concreet van de landelijke overheid vraagt om te handhaven op de ervaren geluidsoverlast?

In een open gesprek met de vertegenwoordigers namens de 20 initiatiefnemers, zouden wij graag op deze en andere vragen ingaan om te kijken of we tot een gezamenlijke definitie en gedeelde aanpak van het probleem kunnen komen. Samen kunnen bewerkstelligen dat motorrijders hun hobby kunnen blijven uitoefenen zonder overlast te veroorzaken en afsluiting van wegen niet meer nodig zal zijn.

Ondertussen zullen wij als NEFOM doorgaan op de ingeslagen weg. Die komt er in essentie op neer dat wij langs democratische weg op alle bestuurlijke niveaus tot een verdere aanscherping van de maximale geluidsnormen (70 dB(A)) voor alle motorvoertuigen willen komen.

Wij beseffen dat het realiseren van dit streven geduld vraagt, maar wij zijn ervan overtuigd dat deze missie zal slagen. Op een groot aantal niveaus – wereld, Europees, Nederland, provincies en gemeenten – worden in toenemende mate en in een steeds sneller tempo allerlei initiateven ondernomen die bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving. En in deze duurzame en gezonde samenleving is er ook geen plaats meer voor geluidsoverlast. Maar wat ons betreft, wel voor motorvoertuigen met max 70 dB(A).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Motorfietsen veroorzaken forse gezondheidsschade

In de vandaag verschenen publicatie “Feiten over lawaaivervuiling” presenteert de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) een overzicht van de aanzienlijke gezondheidsschade door lawaai van een deel van de motorvoertuigen. Daarvoor heeft zij zich gebaseerd op rapporten van de WHO, het RIVM en de Europese Commissie. Motorfietsen blijken relatief de grootste bijdrage aan die gezondheidsschade te leveren. Met maar 0.1% van alle gereden kilometers en slechts 7 % van alle motorvoertuigen veroorzaken zij 27% van alle gezondheidsschade.

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) is een landelijke federatie van inmiddels meer dan 70 lokale en regionale actiegroepen, die zich verzetten tegen de overlast van motorvoertuigen. “Wij krijgen vaak te horen dat we niet zo moeten zeuren” zegt Tony Hardenberg, voorzitter van de Nefom. “Met deze publicatie willen we duidelijk maken dat het allesbehalve gezeur is. Mensen kunnen ziek worden van terugkerende excessieve herrie. Dat is onacceptabel. Het is daarom hoog tijd dat de overheid maatregelen neemt om aan deze onnodige overlast een einde te maken”. Daarbij helpt het dat de Europese Commissie werkt aan nieuwe geluidsnormeringen en het Europese Commissie de Europese Commissie recentelijk heeft geoordeeld dat het afsluiten van wegen geoorloofd is als maatregel om de geluidsoverlast te beteugelen en de gezondheid van de burgers te beschermen.”

Bijlage: Feiten over lawaaivervuiling – van gemiddeld geluid word je ’s nachts niet wakker.

Een ongemakkelijke waarheid

In de afgelopen weken voelen met name de motorrijders zich aangesproken over vermeend geluidoverlast. Zij zijn zich van geen kwaad bewust, en verbazen zich er over dat mensen ziek zouden kunnen worden van het geluid van de door hun geliefde motorfiets. Ja, er zijn een aantal uitwassen, waarbij men illegale uitlaten monteert, maar een standaard motorfiets zou toch echt geen overlast kunnen geven.

In de praktijk blijkt dit anders te zijn. Naast de klachten van vele bewoners in heel Europa zijn er in de afgelopen jaren een aantal rapporten opgesteld waarop de NEFOM zich baseert.

Dit zijn:

 1. Handbook on the external cost of transport , January 2019 v 1.1
 2. RIVM-rapport (2019) n.a.v. de motie Schonis (2019)
 3. WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)
 4. Geluid van gemotoriseerde tweewielers: handelingsperspectieven (2019)
 5. EU Beslissing EC op bezwaar motorrijders Tirol (2021)

Opgedrongen lawaai!

De afgelopen weken vroegen we de 76 NEFOM bewonersgroepen om een filmpje te maken van de geluidsoverlast die zij ervaren. Klik hier om een beeld te krijgen van het opgedrongen lawaai waar men mee te maken heeft.

Hoe schadelijk is geluidsoverlast?

Sinds corona is het aantal geluidsoverlast klachten met 50% gestegen. En of het nou je buurman is die gaat boren, een windmolenpark naast je deur of een snelweg die je continue hoort: allemaal zetten ze je lichaam in de stress-stand. Je kan je voorstellen dat dat niet gezond is. Geluidswetenschapper Tjeerd Andringa (Rijksuniversiteit Groningen) legt uit waarom we stress krijgen van herrie en wat voor effect het heeft op onze gezondheid. Klik hier.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen