Atlasleefomgeving

Wegverkeer volgens de Atlasleefomgeving

De geluidsbelasting is het hoogst in de buurt van wegen, spoorwegen en aan- en uitvliegroutes van vliegvelden. Meer dan 70% van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan geluid van meer dan 50 decibel. Dit is het geluidsniveau in een gemiddelde woonwijk overdag buiten. Ongeveer 5% van de woningen heeft een relatief hoge geluidsbelasting van 65 decibel of meer. Bijna 1% van de huishoudens wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 70 decibel, te vergelijken met het geluid van een autosnelweg op 25 meter afstand.

De overlast wordt voor een groot deel veroorzaakt door onnodige de herrie van motoren, auto’s en andere voertuigen.

Klik HIER om uw woonomgeving in de atlas op te zoeken