Nieuwsbrief

De NEFOM nieuwsbrief verschijnt als er iets te melden is, klik HIER om de nieuwsbrief per email te ontvangen

In de negende nieuwsbrief van 2021 aandacht voor:

 • NEFOM Jaarvergadering
 • WHO scherpt normen aan
 • Luchtverontreiniging en geluidshinder: Europese Unie
 • Geluids-en luchtvervuiling in de stad vereist lange termijn strategie : Binnenlandsbestuur
 • Te luid is uit . .  zouden sprookjes echt bestaan?
 • Vragen aan leden van de 2e Kamer
 • Zondag 31 oktober: Dag van de Stilte
 • Geluidoverlast in G4 Gemeenten
 • Geluidsoverlast door motoren: ook motorrijders zijn voor strenger handhaven
 • Why Harley Davidson Motorcycles Are So Very Loud
 • Geluidoverlast in het nieuws

In de achtste nieuwsbrief van 2021 aandacht voor:

De NEFOM bestaat deze maand één jaar, goed om in deze nieuwsbrief terug te kijken naar het afgelopen jaar.

Met 91 bewonersgroepen in 12 provincies hebben we onze eigen verwachtingen overtroffen. Blijkbaar is er op veel plaatsen sprake van geluidoverlast van motorvoertuigen.

 • Stand van zaken overleg met ministerie van I&W en de Europese Commissie
 • Ondersteun de NEFOM
 • NEFOM bewonersgroepen
 • Geluidoverlast in Europa
 • Geluidoverlast in het nieuws

In de zevende nieuwsbrief van 2021 aandacht voor:

 • Goed bestedende toerist blijft weg uit Limburg vanwege herrie en zorg om veiligheid
 • Meer dan 100 nieuwsberichten Geluidoverlast motorvoertuigen?
 • Geluidoverlast in Europa
 • Vrachtwagen of Motorfiets lawaai?
 • De karakteristieken en beperkingen van het huidige geluidsbeleid
 • Geluidoverlast in het nieuws

In de zesde nieuwsbrief van 2021 aandacht voor:

 • Te luid Geluid is uit
 • Gemeente Bergen neemt voortouw
 • Geluid overlast in Europa
 • Geluidoverlast in het nieuws
 • Geluidoverlast van motorvoertuigen in de Verenigde Staten

In de vijfde nieuwsbrief van 2021 aandacht voor:

 • Motorfietsen veroorzaken forse gezondheidsschade
 • Hoe schadelijk is geluidsoverlast?
 • Een ongemakkelijke waarheid
 • Opgedrongen lawaai!
 • NEFOM spandoeken actie
 • Meld de geluidoverlast telkens weer bij je gemeente
 • SOS Europe stuurt een brief aan Euro commissie
 • NEFOM stuurt brief aan minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • NEFOM stuurt brief aan de informateur
 • Geluidoverlast in het nieuws

In de vierde nieuwsbrief van 2021 aandacht voor:

 • NEFOM spandoeken actie
 • Meld de geluidoverlast telkens weer bij je gemeente
 • Zorgplicht overheid bij aanpak geluidsoverlast
 • Verlaging van de huidige geluidsnormen
 • Ook bij originele motorfietsen onnodig geluid ongeoorloofd
 • Geluidoverlast in het nieuws
 • Amerongers reageren massaal op de toenemende motoroverlast

In de derde nieuwsbrief van 2021 aandacht voor:

 • Standpunten politieke partijen 2e Kamer verkiezing
 • “We maken zelf wel uit wat normaal is” artikel van Sander van Walsum
 • Politie gaat controleren op herrie van motoren:
 • Verpest een kleine groep het voor de rest?
 • Overlast motorrijders opnieuw aangekaart door dijkbewoners
 • STILTE…  ACTIE! Film opnames
 • De vervuiler betaalt, ook voor motorrijders

In de tweede nieuwsbrief van 2021 aandacht voor

 • Wat doet de NEFOM aan de overlast?
 • Wat kunt U doen?
 • Melden (van overlast) is een KUNST
 • Opgedrongen lawaai maakt ziek
 • Wat is er in de afgelopen weken gebeurd en  . . . .
 • wat staat er op de rol?

In de eerste nieuwsbrief van 2021 aandacht voor

 • Verkiezing: Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland
  • De Winnaar: Krimpenerwaard Vlist (Zuid Holland)
  • Eervolle Vermeldingen:
  • Motorfiets grootste herriemaker
 • Geluidoverlast en gezondheid.
 • Strijd tegen ronkende motoren, Zandvoortse vereniging ergert zich kapot aan geluidsoverlast toerrijders
 • Rotterdam neemt stelling tegen geluidoverlast
 • Vragen over motorlawaai als bedreiging van de volksgezondheid in Leiden
 • Roetfilter verplicht voor APK. Eindelijk. . .  waarom geen geluidoverlast in APK?
 • Lockdown en rustige wegen krijgen Nederlanders op de motor.
 • ‘Mag je met een sportuitlaat zoveel lawaai maken? Iedereen ergert zich eraan’
 • Lawaaiflitsers in Rotterdam?
 • Geluidsoverlast in het Nieuws

In nieuwsbrief 7 aandacht voor:

 • Verkiezing “Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland”
 • Gemeente Bergen in actie
 • Gemeente Bloemendaal neemt actie
 • Strategisch NEFOM overleg
 • Samenwerking in Europa
 • Handhaven in Oostenrijk
 • Geluidsoverlast in het Nieuws

In nieuwsbrief 6 aandacht voor:

 • Burgemeesters willen einde aan overlast motoren
 • Top 7: geluidoverlast door Motorvoertuigen
 • NEFOM en lokale bewonersgroepen: Samen staan we sterk
 • MAG HET WAT ZACHTER
 • Mook War Cemetery
 • Europese samenwerking
 • FEHAC, NEFOM en geluidsoverlast
 • Petities
 • Geluidsoverlast in het Nieuws
 • Stichting Rust bij de Kust

In Nieuwsbrief 5 aandacht voor:

 • Strategisch NEFOM overleg
 • NEFOM position paper, doelstellingen en actiepunten voor geluid beperkend beleid
 • Overleg met de MAG
 • Het laatste weekend ‘stilte’ op de Zuiderdijk
 • Maatregel in Den Haag via een milieuzone
 • Beantwoording Kamervragen
 • Geluidsoverlast in het Nieuws
 • Geluidsoverlast waterwegen en recreatieplassen
 • De auto sportuitlaat en de cut-out uitlaat.
 • Vraag en Antwoord
  • is 70 dB(A) realistisch? 
  • 70 dB(A) is voor veel motorfietsen toch niet haalbaar?
  • Zijn maximale rijsnelheden en handhaving daarvan niet de enige juiste oplossing?

In Nieuwsbrief 4 2020 aandacht voor:

 • Maak een melding bij een politieke partij
 • NEFOM in de media
 • NEFOM documenten en Infobladen
 • Het is pas leuk als het voor iedereen leuk is!
 • Eén luidruchtige motorrijder verstoord de rust van meer dan 11.000 bewoner tijdens één rit door Parijs
 • Geluidoverlast in het Nieuws
 • NEFOM en de motorlobby
 • Motorfiets park in Nederland
 • Ultrastrak asfalt: Amerongen warm aanbevolen voor motorrijders 

In Nieuwsbrief 3 2020 aandacht voor:

 • NEFOM financiën
 • Vraag en Antwoord
 • Petitie in Amsterdam
 • Motorrijders eisen meer handhaving
 • Reacties op de media berichten:
 • Maatregelen in het Buitenland
 • Doe de geluidsoverlast test

In Nieuwsbrief 2 2020 aandacht voor:

 • Oprichtingsbijeenkomst
 • Achtergrond literatuur en documentatie
 • Lobby door burgemeesters
 • Samenwerken andere gemeenten
 • Verkeersbesluit pilot tijdelijk afsluiten Zuiderdijk voor motoren in weekenden
 • NEFOM in het nieuws
 • Franse ‘flitspaal’ gaat te luide auto’s en motors beboeten
 • Reacties op de media berichten