Petities

Geluidoverlast petities

In de afgelopen periode zijn een aantal petities gestart om de geluidoverlast van motorvoertuigen te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn:

Maak een einde aan de geluidsoverlast door motorfietsen

Motorfietsen zorgen voor onevenredig veel geluidshinder. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de demping door gemonteerde uitlaten sterk onvoldoende is. Motorfietsen kunnen met goede uitlaten redelijk stil zijn. De geluidshinder is dus onnodig en onevenredig belastend. De overheid moet actie nemen.

https://stopoverlastmotorfietsen.petities.nl

Motor OK Herrie Nee

allen die willen dat te hoge geluidsproductie van motoren, scooters en bromfietsen in stad en buitengebied een halt wordt toegeroepen

https://www.petities.com/motor_ok_herrie_nee?s=74775059&utm_source=whatsapp

Stop overbodig motorlawaai, Amsterdam

Het lawaai van sommige motoren komt ver boven het toegestane geluidsniveau uit. Vooral voor Amsterdammers die aan drukke straten en kruisingen wonen is dit een grote ergernis. Bij mooi weer is het bijna onmogelijk om rustig op een terras, in de tuin of op het balkon te zitten.

https://petities.nl/petitions/stop-overbodig-motorlawaai?locale=nl

Scheveningen voor rust!

Wij, bewoners van Scheveningen en omgeving, zijn het zat! De overlast van scheurende motoren en opgevoerde auto’s moet stoppen. Wij hebben recht op woongenot en dat wordt ernstig vergald.

https://www.petities.com/scheveningen_voor_rust

Stop verkeerslawaai Gennep

Sinds corona is er meer geluidsoverlast door motorvoertuigen met ‘lawaaiuitlaten’. Deze petitie vraagt onze gemeente Gennep op te treden tegen deze HERRIES. Wij vragen inwoners van gemeente Gennep deze petitie te ondertekenen en te delen met buren, vrienden etc. via social media.

https://petities.nl/petitions/stop-verkeerslawaai-gennep?locale=nl