RONKVERBOD in Nederland

Geluidsoverlast motorvoertuigen in verkiezingsprogramma’s

Lawaaioverlast door motorvoertuigen, met name veroorzaakt door motorrijders, heeft aantoonbaar een sterk negatieve invloed op de gezondheid, de veiligheid en de leefomgeving van de miljoenen mensen die wonen langs alle doorgaande wegen, die hiermee geconfronteerd worden.

Argumentatie:

  • Het staat inmiddels wetenschappelijk vast dat geluidoverlast zeer schadelijk is en voor hoge verborgen(!) gezondheidskosten zorgt.
  • De overheid heeft een wettelijke zorgplicht om hier iets aan te doen
  • Reductie van geluidsoverlast levert een bijdrage aan preventie van zorgkosten
  • Niemand heeft het recht om (geluid)-overlast in de leefomgeving van een ander te maken.
  • De vrijheid  om pretherrie te maken is begrensd door het recht van anderen om geen overlast te ervaren

Hebben de politieke partijen de moed om deze doorgeschoten maatschappelijke ontwikkeling terug te draaien?
Miljoenen Nederlanders, wonend in recreatieve gebieden en aan doorgaande wegen die lijden onder deze overlast zullen daarvoor zeer dankbaar zijn.

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen zet zich in om geluidoverlast een onderdeel te maken van de komende verkiezingen.

De NEFOM vraag de politieke partijen om de volgende zinsnede op te nemen de verkiezingsprogramma’s

 “Wij zetten ons in om de gezondheidsschade door geluidoverlast van motorvoertuigen te verminderen”.

Dit is een belangrijke stap in de bewust wording van het geluidoverlast probleem.

Volgende stappen zullen bestaan uit publieke acties en rechtszaken.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *