Achtergrond literatuur

1. Alles over Euro 5 Motoplus: Geeft een korte samenvatting van de ontwikkeling van de EU-normen en de betekenis voor het geluid.

Alles-over-EURO-5-Motoplus

2. NOS Commissie kraakt nieuwe stikstofaanpak: Interessant vanuit het perspectief wat de gevolgen zijn als de overheid onvoldoende rekening houdt met grenzen en limieten aan milieunormen. Een parallel met geluidsnormen vastgesteld voor de woon-en leefomgeving ligt voor de hand. 

NOS.Commissie-kraakt-nieuwe-stikstofaanpak-kabinet.080620

3. Artikel Geluid Tweewielers van het TNO geeft een zeer helder en beknopt overzicht van mogelijke handelingsmaatregelen tegen geluidsoverlast motorvoertuigen. 

ArtGeluid2wielers2019

4. De twee artikelen van Dittrich et.al van het TNO geeft een onderbouwing van bovenstaand artikel en is ingediend als een advies aan het verantwoordelijke ministerie in 2019.

dittrich-2019-TNO-praktijkemissies

dittrich-2019-TNO-europese

5. Het overzicht Luchtvervuiling en Geluidhinder van het Europees Parlement bespreekt de visie van het EU betreffende Europese normen. 

Luchtvervuiling-en-Geluidshinder-Eur-Parlement-factsheet

6. RIVM rapport, De maatschappelijke betekenis van geluid, geeft inzicht in de schadelijke maatschappelijke gevolgen van geluidsoverlast.

RIVM-rapport-De-maatschappelijke-betekenis-van-geluid-2010

7. Het RIVM rapport en de beantwoording van de Motie Schonis aan de Tweede Kamer betreffende WHO geluidsnormen staat centraal in de discussie over de aanpak van geluidsoverlast in de woon – en leefomgeving en de invoering van de Omgevingswet in januari 2022.

rivm-rapport-motie-schonis-en-de-who-richtlijnen-voor-omgevingsgeluid-2018

8. Bijlage 2 is een gedetailleerde studie die nagaat wat de gevolgen zijn voor toepassing van de WHO – geluidsnormen bij invoering van de Omgevingswet. 

bijlage-2-i-w002-04-02fe-rapport-nieuwe-who-richtlijn-en-impact-elbers-dbvision

9. Het NIDI rapport “Bevolking 2050 in beeld” geeft een gedetailleerd beeld van de verwachte bevolkingsopbouw de komende decennia. Aangegeven wordt dat Nederland drukker, grijzer en meer divers wordt met een verwachte bevolking van 20 miljoen mensen in 2050.

Nidi.Bevolking-2050-in-beeld.Rapport.070720

10.  De toelichting op de Consultatieversie Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet geeft een duidelijk beeld van de rol dat geluid en geluidsoverlast gaat spelen bij de bepaling van de kwaliteit van de woon – en leefomgeving bij invoering van de wet op 1 januari 2022.

Deel-4-Aanvullingsregeling-geluid-Omgevingswet-toelichting-algemeen-en-artikelsgewijs

11. Het RIVM rapport betreffende de “Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018), Het doel heiligt de middelen”, geeft een uitgebreid en gedetailleerd beeld van de relatie tussen geluidsoverlast en gezondheid, de gevolgen van de aanpassing van de WHO-geluidsnormen en vormt de wetenschappelijke onderbouwing voor de aanpak van geluidsoverlast. Verplichte literatuur voor elke GGD instellingen.

RIVM_Motie-Schonis-en-de-WHO-richtlijnen-voor-omgevingsgeluid-2018-2019-0227