Brieven aan het kabinet en het parlement

De NEFOM heeft de volgende brieven aan het Kabinet gestuurd, met het verzoek om om passende maatregelen te nemen tegen de geluidsoverlast door motorvoertuigen.

Klacht aan Minister van J&V juni 2023

Klacht aan Minister van VWS juni 2o23

Klacht aan Minister van Infrastructuur Mei 2023

Klacht aan Minister van Klimaat en Energie Mei 2023

Brief aan het College voor de Rechten van de Mens 14 feb 2023

Reactie van de Minister op aanbieding petities van gemeente Bergen en NEFOM over geluidoverlast door motorvoertuigen 21 nov 2022

Brief NEFOM aan de Minister van Binnenlandse Zaken 21 sept 2022

Brief NEFOM aan minister van VWS 21 sept 2022

Brief NEFOM aan minister van Justitie en Veiligheid 21 sept 2022

Brief NEFOM aan minister van Klimaat en Energie 21 sept 2022

Petitie aan Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving

Brief aan de Eerste Kamer t.a.v.  de heer prof. dr. R.R. Ganzevoort

Brief aan Aan de Eerste Kamer t.a.v.  de Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving

Brief aan voorzitter Eerste Kamer

Brief aan de minister voor Klimaat en Energie ofwel Rob Jetten

Brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat ofwel Mark Harbers

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevr. Vera Bergkamp.

Reactie op brief NEFOM mede namens JenV VWS en BZK

Brief aan de minister van Justitie en Veiligheid van 9 februari 2021

Rappel NEFOM aan minister van Justitie 26 april 2021

Brief aan de minister voor Medische Zorg 4 mei 2021

Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken van 4 mei 2021

Brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 10 mei 2021