Geluidsoverlast en gezondheid

Vaak horen we dat mensen die klagen over geluidsoverlast niet moeten zeuren. “Een beetje geluid kan geen kwaad en hoort erbij in een dichtbevolkt land als Nederland”. Maar wij krijgen ook heel veel andere signalen. Zoals : “geluidsoverlast maakt ziek”. Mensen geven dan aan dat terugkerende, voortdurende, onontkoombare geluidsoverlast uiteindelijk leidt tot stress, tot negatieve emoties en zelfs ook tot gezondheidsschade.

Is dat zo? Herkent u dat? Om dat te weten te komen zoeken wij uw persoonlijke verhaal. Zoeken wij uw antwoorden op onze vragen.

Die vragen zijn:  

  1. Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen van geluidsoverlast?
  2. Gemiddeld hoe vaak per etmaal ervaart u geluidsoverlast?
  3. Heeft die geluidsoverlast invloed op uw humeur en gevoel van welbevinden? Zo ja, in welke mate? (altijd/ erg veel/behoorlijk veel/regelmatig/ zo nu en dan/ bijna nooit/ nooit)
  4. Leidt die geluidsoverlast ook tot lichamelijke gezondheidsklachten? Zo ja, welke? (bijv. gehoorschade/prikkelbaarheid/ vermoeidheid etc)
  5. Leidt die geluidsoverlast ook tot psychische gezondheidsklachten? Zo ja , welke? (bijv.  slapeloosheid/ stress/ nervositeit etc)
  6. Is de geluidsoverlast in uw omgeving in de achterliggende 5 jaar naar uw gevoel: toegenomen/gelijk gebleven/afgenomen?
  7. Zijn er nog aanvullende opmerkingen uwerzijds met betrekking tot het thema geluidsoverlast in relatie tot gezondheid?

Wij zijn als Nefom zeer benieuwd naar uw (persoonlijke) verhalen en ervaringen. Vanzelfsprekend zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw reactie. Wij nemen die mee in een breder totaalbeeld, waarin wij hopen een onderbouwde schets te kunnen geven van de impact van geluidsoverlast op de gezondheid van omwonenden. Wij hopen die meer persoonlijke insteek van deelnemers te kunnen koppelen aan de wetenschappelijke inzichten over de relatie geluidsoverlast/(volks)gezondheid. Dat kan dan weer gebruikt worden in het bepleiten bij de overheid van geluidsoverlast beperkende maatregelen.

Stuur uw verhaal voor 1 maart 2021 naar gezondheid@NEFOM.nl