Gezondheid en geluidsoverlast van motorvoertuigen

Vaak horen we dat mensen die klagen over geluidoverlast niet zo moeten zeuren. “Een beetje geluid kan geen kwaad en hoort erbij in een dichtbevolkt land als Nederland”. Maar wij krijgen ook heel veel andere signalen. Zoals: “geluidoverlast maakt ziek”. Mensen geven aan dat terugkerende, langdurige, onontkoombare geluidoverlast bij hen leidt tot stress, negatieve emoties en lichamelijke klachten. Volgens wetenschappers kan dit  uiteindelijk zelfs leiden tot ernstige gezondheidsschade.

Herkent u dit? Ervaart u ook negatieve gevolgen van geluidoverlast van motorvoertuigen? Om een beter beeld te krijgen van wat geluidoverlast met mensen doet, zoeken wij uw persoonlijke verhaal. En zouden wij graag uw antwoord krijgen op onze vragen.

Wij zoeken speciaal naar uw ervaringen van geluidoverlast door motorvoertuigen.

Die vragen zijn:  

  1. Waardoor of in welke situatie ervaart u geluidoverlast van motorvoertuigen?
  2. Hoe vaak ervaart u geluidoverlast? Heeft die geluidoverlast invloed op uw humeur en gevoel van welbevinden? Zo ja, in welke mate?
  3. Leidt die geluidoverlast ook tot lichamelijke klachten (bijv. gehoorschade, prikkelbaarheid, vermoeidheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk)? Zo ja, zou u dit willen toelichten?
  4. Leidt die geluidoverlast ook tot psychische klachten (bijv.  slapeloosheid, stress, nervositeit)? Zo ja, zou u dit willen toelichten?
  5. Heeft u nog aanvullende opmerkingen met betrekking tot het thema geluidoverlast in relatie tot gezondheid?

Wij zijn als NEFOM zeer benieuwd naar uw (persoonlijke) verhalen en ervaringen. We hopen ermee zichtbaar te kunnen maken wat de impact van geluidoverlast door motorvoertuigen is op het welzijn en de gezondheid van mensen. Úw verhaal kan ons helpen om de problematiek van geluidoverlast op de politieke kaart te zetten, en om bij de overheid maatregelen te bepleiten waardoor geluidoverlast wordt teruggedrongen.

Vanzelfsprekend zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw reactie en zullen we geen persoonlijke gegevens publiceren.

Stuur uw verhaal vóór 1 maart 2021 naar gezondheid@NEFOM.nl