NEFOM info bladen

In de afgelopen periode heeft de NEFOM een aantal INFOBLADEN gemaakt waarin onze visie op een aantal relevante onderwerpen is vastgelegd.

Voor elk infoblad bestaat er een samenvatting van maximaal 2 pagina’s en een uitgebreider document. Wij staan open voor uw suggesties en aanvullingen.

NEFOM actie punten. Kies voor de samenvatting of het uitgebreide document.

NEFOM visie op het meten van geluidsoverlast Motorvoertuigen. Kies voor de samenvatting of het uitgebreide document.

NEFOM visie op handhaven van geluidsoverlast Motorvoertuigen. Kies voor de samenvatting of het uitgebreide document.

Geluidsoverlast waterwegen en recreatieplassen Kies voor de samenvatting of het uitgebreide document.