Het “Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland”

In Nederland heeft de overheid stiltegebieden aangewezen om op sommige plekken rust te hebben. Alleen blijkt dat er op veel plekken zelfs in stiltegebieden toch veel herrie wordt gemaakt.  De NEFOM kreeg daar veel klachten over. Daarom heeft de NEFOM in samenwerking met Vroege Vogels de verkiezing van het lawaaiigste stiltegebied van Nederland georganiseerd. Door heel Nederland zijn door bewonersgroepen stiltegebieden genomineerd waar nog steeds heel veel herrie wordt gemaakt, zonder dat de overheid ingrijpt. Vaak tot wanhoop van bewoners, die daar soms zelfs letterlijk ziek van worden.

Uiteindelijk zijn er honderden mensen geweest die een gebied genomineerd hebben. Vaak was een inzending namens een hele groep bewoners gedaan zodat het aantal betrokken mensen natuurlijk veel groter is.

In totaal zijn 47 gebieden genomineerd voor de titel “Lawaaiigste stiltegebied van Nederland”. Het ene voorbeeld nog schrijnender dan het andere. Maar er waren 6  gebieden die er uitsprongen. Dat zijn:

Vijlenerbos (Limburg)
Nationaal Park Zuid-Kennemerland (Noord Holland)
Krimpenerwaard Vlist (Zuid Holland
Landgoed Schoonheten (Overijssel)
Stiltegebied duinen PWN (Noord Holland)
Brabantse Biesbosch (Brabant)

Toch kan er maar één de winnaar zijn en dat is . . .

De Winnaar: Krimpenerwaard Vlist (Zuid Holland)

Het stiltegebied Krimpenerwaard Vlist in Zuid Holland staat model voor een groot aantal andere inzendingen.  Grote groepen (met name) motorfietsen die als een lawaaiig lint op zaterdag en zondagen door Nederland trekken.   Lawaaiige recreërende motorfietsen, die tijdens hun toertochten veel te veel lawaai maken. Natuurlijk, er zijn veel motorrijders die zich keurig aan de regels houden en zonder overlast door die gebieden rijden. Maar er zijn er echt veel te veel die dat niet doen, die extra hard optrekken en weer afremmen met veel extra lawaai of die met grote groepen tegelijk (soms meer dan 100) achter elkaar over kleine slingerende weggetjes rijden.

In al die gebieden speelt dus  hetzelfde probleem. Maar er kan er maar één de winnaar zijn en om dat Het stiltegebied Krimpenerwaard Vlist (Zuid Holland)  65% van de stemmen heeft gekregen, is dit gebied  tot winnaar uitgeroepen.

Wytske Postma (Tweede Kamerlid CDA) overhandigt het certificaat uit aan burgemeester Cazemier van de Gemeente Krimpenerwaard.

PrijsuitreikingDe twee juryleden van de verkiezing ‘Lawaaiigste stiltegebied van Nederland’, mevrouw Wytske Postma (Tweede Kamerlid CDA) en de heer Tony Hardenberg (voorzitter NEFOM), reikten de bijbehorende prijs uit aan burgemeester Cazemier van de Gemeente Krimpenerwaard.

Burgemeester Cazemier ‘Het is een dubieuze eer om de prijs ‘lawaaiigste stiltegebied’ van Nederland in ontvangst te nemen. Vandaar dat ik nog een keer een beroep doe op de minister om de lawaaioverlast van grote groepen motoren en motoren met een sportuitlaat aan te pakken.’
In mei 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard een motie aangenomen waarin het college van B en W wordt opgedragen een lobby te starten ter beperking van geluidhinder door uitlaten van motoren.

Cazemier: ‘Als gemeente werken we goed samen met de NEFOM om ook de inwoners van de Krimpenerwaard een aangename en plezierige leefomgeving te bieden. Daarom is samen met de burgemeester van buurtgemeente Lopik in oktober 2020 een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat geschreven. In deze brief vragen wij onder andere aandacht voor het verlagen van de geluidsnormen voor motoren naar een maatschappelijk acceptabel niveau. Ook vragen wij om wettelijke mogelijkheden voor de gemeenten om een maximale eis van decibels voor woongebieden in te voeren en inrijverboden voor motoren die overlast veroorzaken.’

Het ministerie heeft aangegeven een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om geluidsoverlast door motoren te verminderen. De gemeente is benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek.
Burgemeester Cazemier: ‘Tot slot wil ik benadrukken dat motorrijders van harte welkom zijn in de gemeente Krimpenerwaard maar vragen hen met lage toeren te rijden en niet in groepen.’

CDA-Kamerlid Wytske Postma: “Stiltegebieden zijn unieke gebieden. Ze zijn waardevol voor natuur en voor mensen om even bij te komen. Het is belangrijk om daar goed mee om te gaan. Maar vooral ook om rekening met elkaar te blijven houden. Want waar stilte voor de één ontspanning is, is een motorritje dat voor een ander. En waar natuur en ruimte schaars is, geeft dat druk. Geluidsoverlast van motoren kan daardoor grenzen over gaan bij omwonenden of wandelaars, waardoor de ergernis toeneemt. En een groep overlastgevende motorrijders kan het hiermee voor een andere groep verpesten. Daarom is het belangrijk dat we dit zo effectief mogelijk aanpakken, waardoor met iedereen rekening gehouden wordt.”

Eervolle Vermeldingen:

De volgende gebieden hebben een “Eervolle vermelding” ontvangen

Het Vijlenerbos in Limburg staat voor een aantal stiltegebieden in Limburg, die allen te maken hebben met (transport) vliegverkeer boven Limburg. Deze (oude en lawaaiige) vliegtuigen komen of gaan naar de verschillende vliegvelden in de buurt (Maastricht, Aken, België) en zorgen voor erg veel overlast.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Noord Holland staat voor het auto race circuit Zandvoort, en alle verkeer daar naar toe. Blijkbaar is de overlast enorm, naast vele individuele inzendingen, hebben ook organisaties en stichtingen zich gemeld.

Het landgoed Schoonheten in Overijssel is geen stiltegebied, maar zou dat graag willen zijn. De bewoners van dit landgoed in de buurt van Raalte vragen aandacht voor de enorme geluidsoverlast van het sluipverkeer dat onnodig door dit gebied komt. De Gemeente en provincie geven hier tot dus ver geen prioriteit aan.

PWN duinen in Noord Holland en Brabantse Biesbosch Deze gebieden zijn ‘runnerup’ waar het de “Lawaaiige motorfietsen” betreft. Ze hebben veel overlast van motorvoertuigen die op zaterdag en zondag erg veel geluidsoverlast produceren.