Nominatie: Het “Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland”

Woont U in de buurt of zelfs in een stiltegebied, en is het daar allesbehalve stil?

Nederland kent meer dan 100  Stiltegebieden. Dit zijn milieubeschermingsgebieden waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ betekent hierbij niet dat het er helemaal stil is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de omgeving vreemde geluiden. Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende recreant en de flora en fauna in de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in het gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgezonderd. Onder ‘stil’ worden geluiden verstaan die tussen de 35 en 40 decibel liggen. Ook kan worden gesteld dat een gebied ‘stil’ is als de perioden met natuurlijke geluiden overheersen ten opzichte van de perioden met niet-natuurlijke geluiden.

Nomineer uw Stiltegebied voor de verkiezing van het “Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland”

Onlangs is het Dwingelderveld in Drenthe uitgeroepen tot de “stilste plek” in Nederland.  Wij zijn op zoek naar het “Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland”

Nomineer het  “Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland”

Woont u in of bij een stiltegebied waar de stilte ver te zoeken is? Nomineer dit gebied dan voor het  “Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland”.

Dit kunt u doen door ons een nominatie te sturen met daarin:

  1. Naam van Stiltegebied
  2. Gemeente en provincie waar dit stiltegebied onder valt
  3. Beschrijving van de herriemakers, die de stilte verstoren in maximaal 500 woorden
  4. Kort advies over de manier waarop de stilte weer terug gebracht kan worden

Doe mee

Stuur uw nominatie naar de NEFOM, email: stiltegebied@nefom.nl

De inschrijving sluit op maandag 18 januari 23.00 uur.

De winnaar wordt eind januari bekend gemaakt.