NEFOM Jaarvergadering

Vertegenwoordigers van ruim 90 bewonersgroepen zijn de geluidsoverlast zat, willen NU actie en eisen maatregelen van de overheid.

Tijdens de Jaarvergadering van de NEFOM op 24 september 2021 waren de vertegenwoordigers van de Bewonersgroepen het roerend met elkaar eens. De geluidsoverlast van motorvoertuigen moet dringend aangepakt worden met duidelijke maatregelen. Mensen worden letterlijk ziek van het verkeersgeluid en willen de overlast van motorvoertuigen niet meer ontvluchten,

De NEFOM doelstellingen staan als een paal boven water: Voor de Langere termijn “uiterlijk per 1 juni 2023 een maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen”.  Voor de korte termijn “Geluidoverlast op de agenda’s van beslissers en afsluiting van wegen voor motorvoertuigen die overlast veroorzaken”. Het afsluiten van wegen is geen doel van de NEFOM, maar wordt bij gebrek aan beter gezien als een middel duidelijk te maken dat er echt een probleem is.

Stand van Zaken:

  • De NEFOM bestaat nu uit meer dan 90 bewonersgroepen in 12 provincies, die zich gezamenlijk sterk maken om de geluidoverlast van motorvoertuigen aan te pakken
  • Binnen één jaar is de NEFOM een begrip geworden, belangen organisaties en gemeentes verwijzen klagers naar de NEFOM om gezamenlijk een geluid te laten horen.
  • Er is algemene erkenning omtrent de relatie tussen geluidoverlast en gezondheid. Het wetenschappelijk bewijs staat als een paal boven water, en wordt niet bestreden.
  • Het Ministerie I&W heeft begrip voor de NEFOM doelstellingen en zoekt naar middelen om de overlast terug te dringen.
  • Een groot aantal Nederlandse gemeentes heeft zich aangesloten bij het initiatief van de Gemeente Bergen aan Zee, om gezamenlijk maatregelen te nemen tegen de geluidoverlast van motorvoertuigen
  • Samen met andere soortgelijke organisaties in andere Europese landen, wordt gewerkt aan gezamenlijke acties onder de paraplu van SOS-Europe (Save Our Silence)

Samenwerking De rolverdeling tussen een centrale NEFOM en lokale bewonersgroepen wordt zeer gewaardeerd.

De Lokale groepen spreken gemeentes aan op hun verantwoordelijkheid om de geluidoverlast aan te pakken. Hier worden middelen ingezet waarbij de politie handhaaft op geluidsovertredingen, bijvoorbeeld met art 57 RVV. Verder kunnen gemeentes wegen en gebieden afsluiten voor lawaaiige motorvoertuigen.

De NEFOM zorgt voor landelijk overleg met ministeries en koepels, om structurele maatregelen te realiseren, met als belangrijkste doel om de geluidsnormen te verlagen en de gemeente mogelijkheden te geven om lawaaiige voertuigen selectief te weren.

Acties en overleggen Voor de komende periode zijn verschillende acties voorbereid, om aandacht te krijgen voor dit probleem, en de overheden duidelijk te maken dat er nu echt maatregelen genomen moeten worden.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *