Burgemeesters tegen geluidoverlast

Op 30 oktober 2020 hebben de Burgemeesters Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard en De Graaf van de gemeente Lopik gezamenlijk een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, om aandacht te vragen voor de ernstige geluidoverlast van motorvoertuigen in beide gemeentes.

Ze stellen dat motorvoertuigen en met name motorfietsen veel meer geluid maken dan maatschappelijk acceptabel is. Het gaat dan over:

 1. Motoren die zijn uitgerust met “sportuitlaten”, die aanzienlijk meer herrie produceren dan de oorspronkelijk gemonteerde fabrieksuitlaten.
 2. Zware motorfietsen die voldoen aan huidige wettelijke normen, maar veel meer geluid produceren dan maatschappelijk wenselijk.
 3. Motorrijders die in groepen rijden, deze massaliteit leidt tot ernstige geluidshinder tot in de verre omtrek.
 4. Het is voor veel motorrijders een sport om snel op te trekken, terug te schakelen in de bocht en daarna weer extra gas te geven of ander verkeer met veel extra geluid te passeren.

Zij doen dit op basis van een breed gesteunde motie van het CDA en de VGBK, waarin verzocht wordt om:

 • actief te blijven handhaven op geluidoverlast en snelheidsovertreding, alsmede andere vormen van verkeersoverlast door motoren op relevante (dijken, provinciale wegen en doorgaande binnenwegen) wegen in de gemeente Krimpenerwaard. Met als doel de verkeersoverlast van voor de corona periode en het eerste weekend van de corona periode niet meer te laten plaatsvinden én
 • In samenwerking met de Groene Hart gemeenten een actieve lobby richting het parlement en kabinet op te starten om het aantal toegestane decibels te verlagen.

De Burgemeesters hebben de lobbybrief opgesteld in nauwe samenwerking met gemeentelijke actiegroepen en de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen). Met als doel om te komen tot minder geluidsoverlast door motorvoertuigen voor de inwoners.

De Burgemeesters vragen aandacht voor de volgende 5 punten;

 1. Verlaging van de geluidsnormen voor motorfietsen naar een maatschappelijk acceptabel niveau;
 2. Een algeheel verbod op handel, verkoop en gebruik op de openbare weg van regelbare uitlaatsystemen voor alle motorvoertuigen, waaronder kleppen in de uitlaat, verwijderbare dB-killers en andere mechanische of elektronische regelsystemen die afwijking veroorzaken ten opzichte van de geluidsemissie volgens de type goedkeuring;
 3. Wettelijke mogelijkheid voor de gemeente om een maximale eis met betrekking tot het aantal dB’s voor woongebieden in te voeren. Dit overeenkomstig de wens van veel Duitse gemeenten. Of bijvoorbeeld door net zoals Oostenrijk een lijst te maken van wegen die verboden zijn voor motoren die meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid maken.
 4. Meer wettelijke mogelijkheden voor de gemeente tot het invoeren van inrijverboden voor motoren die overlast veroorzaken middels het instellen van milieuzones of andere beperkende maatregelen;
 5. Een wettelijk kader tot een verbeterd en vereenvoudigd systeem voor handhaving op geluidsoverlast door motorvoertuigen met inzet van nieuwe IT middelen, zoals de akoestische flitspaal of handhavingsapp;

De NEFOM is zeer verheugd met dit initiatief. Het bestuur heeft in overleg met de Burgemeesters de lobbybrief ter beschikking gesteld aan alle NEFOM leden, tot dus ver 46 bewonersgroepen in 9 provincies, die hun Burgemeesters zullen verzoeken deze lobby te steunen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Burgemeesters tegen geluidoverlast

 1. Herre schreef:

  Ik snap dat er velen zijn die zich ergeren aan externe geluiden. Maar er is toch meer dan zat opgenomen in de wetgeving? Mijns inziens kunt u kunt beter verzoeken indienen tot meer handhaving.

  De Burgemeesters vragen aandacht voor de volgende 5 punten;

  1. Verlaging van de geluidsnormen voor motorfietsen naar een maatschappelijk acceptabel niveau;
  –> Dit is er al. In de Euro-normen is gewoon vastgelegd hoeveel geluid een motorvoertuig mag produceren. Anders komt er namelijk geen typegoedkeuring. Waar men zich iedere keer op beroept zijn de statische meetgegevens, waarbij vaak de 106db genoemd wordt. Maar dit heeft niets met de geluidsoverlast te maken die men ervaart. Men ervaart overlast van de voorbij rijdende motoren. Ofwel een dynamisch ervaring. En geloof het of niet, juist op deze dynamische meting wordt er een typegoedkeuring afgegeven, en is dit voor al die motoren hetzelfde, of ze nu statisch 80db of 106db produceren. Dynamisch moeten ze allemaal aan dezelfde eisen voldoen.

  2. Een algeheel verbod op handel, verkoop en gebruik op de openbare weg van regelbare uitlaatsystemen voor alle motorvoertuigen, waaronder kleppen in de uitlaat, verwijderbare dB-killers en andere mechanische of elektronische regelsystemen die afwijking veroorzaken ten opzichte van de geluidsemissie volgens de type goedkeuring;
  –> bij mijn weten zijn in de nieuwe systemen de db-killers al niet meer te verwijderen. Motoren die staande worden gehouden en tijdens een statische meting 1db naar boven afwijken van het voor dat type geregistreerde waarde, worden al beboet en kunnen een WOK verklaring krijgen.

  3. Wettelijke mogelijkheid voor de gemeente om een maximale eis met betrekking tot het aantal dB’s voor woongebieden in te voeren. Dit overeenkomstig de wens van veel Duitse gemeenten. Of bijvoorbeeld door net zoals Oostenrijk een lijst te maken van wegen die verboden zijn voor motoren die meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid maken.
  –> Dit is de meest onzinnige regelgeving die men zich maar kan bedenken. Oostenrijk en Duitsland verbieden motoren die statisch gemeten boven de 95db uitkomen. Nogmaals, de hinder wordt dynamisch ervaren en niet statisch. Statisch zou zijn dat U continue 50cm van de uitlaat van het voertuig gaat luisteren.
  Schrik niet, er zijn best veel motorvoertuigen die statisch boven de 95db uitkomen, maar dynamisch vele db’s stiller zijn dan bijvoorbeeld voertuigen die statisch wel onde de 95db produceren. Dus hiermee ga je niet de hinder verminderen… je luistert niet met je oor bij een uitlaat.

  4. Meer wettelijke mogelijkheden voor de gemeente tot het invoeren van inrijverboden voor motoren die overlast veroorzaken middels het instellen van milieuzones of andere beperkende maatregelen;
  –> Volgens mij wordt dit al toegepast op bepaalde dijkwegen toch?

  5. Een wettelijk kader tot een verbeterd en vereenvoudigd systeem voor handhaving op geluidsoverlast door motorvoertuigen met inzet van nieuwe IT middelen, zoals de akoestische flitspaal of handhavingsapp;
  –> Deze mogelijkheden zijn onbetaalbaar en akoestische flitspalen zullen door vele externe factoren onjuiste metingen afgeven.
  Dit is nu net waar de statische referentiewaarden voor bedoeld zijn. Meten of een voertuig nog steeds voldoet aan de eisen zoals deze een typegoedkeuring heeft ontvangen. Zo niet, dan betekend dit ook een verstoorde dynamische waarde en volkt een WOK / boete.
  Ofwel, niet zo moeilijk… stuur aan op meer handhaven en uiteindelijk zullen meer en meer motoren weer voldoen aan de wettelijke eisen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *