Standpunt politieke partijen

De NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen) is opgericht op 3 juli 2020.   Het is de landelijke koepel van (momenteel) 71 bewonersgroepen uit elf provincies.      

In verband met de Tweede Kamer verkiezingen heeft de NEFOM alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunt.

Reacties politieke partijen

Hieronder de reacties van de partijen óf een quote uit het partijprogramma.

CDA

In een klein land als Nederland is rust en stilte schaars. Het is belangrijk om rekening met elkaar te houden. In mijn portefeuille verkeer, zit ook de schaduwzijde van mobiliteit. Namelijk de overlast voor de omgeving.

Eerder dit jaar heb ik samen met de NEFOM vragen gesteld aan de Minister over het aanpakken van geluidsoverlast van motoren. Als het mooi weer is, wil iedereen naar buiten. Genieten van de prachtige dijkwegen in optocht of veel te hard rijden bij bijvoorbeeld Scheveningen. Dit geeft ontzettend veel overlast.

Als juryvoorzitter van jullie mooie actie van het lawaaiigste stiltegebied heb ik de gehoorbeschermers aan de burgemeester van de Krimpenerwaard mogen overhandigen. Krimpenerwaard heeft veel geluidsoverlast door motoren.

Daarnaast vraag ik aandacht voor leefbaarheid rond snelwegen. Een recent voorbeeld is de motie die ik indiende voor geluidsschermen, of andere geluiddempende maatregelen voor de omwonende van de A4/A12/A13. Over deze snelweg gaat veel meer vrachtverkeer ‘s nachts dan oorspronkelijk berekend. Geluidsoverlast is dus meer. Daarnaast hebben we als Nederland een grote woningbouwopgave. Doordat we veel woningen moeten bouwen, komen woningen steeds dichterbij snelwegen te liggen. We moeten zorgen dat dit leefbaar blijft.

Er is niet 1 oplossing om geluidsoverlast aan te pakken. We moeten aan de slag. Ik wil me graag met jullie hiervoor blijven inzetten. Daarvoor heb ik nu wel jullie steun nodig, dan kan ik aan de slag blijven.

Stem Wytske Postma CDA plek 19

50PLUS.

Op verzoek van ons campagneteam laat ik u weten dat we ons helemaal kunnen vinden in uw voorstel om ook voor motoren de geluidsnorm van70dB(A) aan te houden.

PVDA

Wij zetten ons in om geluidoverlast van motorvoertuigen te verminderen.

Wij scherpen de Europese norm voor auto’s aan. In 2025 worden alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters verkocht. Verduurzaming van mobiliteit is cruciaal in de energietransitie en normering is hiervoor het beste middel. Alle vervoersmiddelen die zorgen voor geluidsoverlast vervangen wij zo snel mogelijk voor stillere en duurzamere alternatieven.

D66

We zetten in op een Schoon Water Akkoord en Geluidshinder Akkoord met provincies en gemeenten. Net als met het Schone Lucht Akkoord wil D66 de gezondheidsschade en vervuiling halveren per 2030.

D66 wil geluidsmetingen voor gemotoriseerd verkeer in de grote steden en overtredingen van de geluidsnorm aanpakken.

Volt

Ik moet u in alle eerlijkheid bekennen dat Volt (nog) geen concreet standpunt heeft ten aanzien van de geluidsoverlast die motorvoertuigen veroorzaken, laat staan dat wij al over een maximale geluidsnorm nagedacht hebben. Het is echter een idee dat aansluit bij de wens van Volt om te werken aan autoluwe steden waarbij we de overlast die auto’s geven (waaronder geluidsoverlast) zoveel mogelijk willen gaan beperken. De maatregel die u voorstelt zou hier wel eens goed in kunnen passen. Het lijkt me daarom een goed idee om hier in een later stadium op terug te komen en eens om tafel te gaan wanneer de beleidscyclus van Volt Nederland weer van start gaat en er ruimte is om nieuwe voorstellen te ontwikkelen.

Piratenpartij

Het verbaast mij persoonlijk ook regelmatig dat veel motorrijders meer herrie produceren als een grote trekker. De Piratenpartij is niet zo van het micromanagement, waardoor de ene uitzondering na de andere nodig is. Dat betekent volgens mij ook algemeen haalbare en goede geluidsnormen. En ik heb zo het vermoeden dat die 70decibel best haalbaar is voor een brommer of een motor.

Groen Links

Over motoren specifiek hebben we niet wat opgenomen.

Lokale afdelingen hebben daar vaak wel een mening over en kunnen er ook wat mee.

Neemt natuurlijk niet weg, dat we iets vinden van geluidsoverlast. Daar hebben we wel wat over opgenomen in ons programma: Binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer per uur de norm voor auto’s. Daarnaast zetten we ons in voor het autovrij maken van straten rondom scholen. Dat beperkt het aantal verkeersslachtoffers, en vermindert de luchtvervuiling en geluidsoverlast.

En natuurlijk ook de vliegtuigen: De luchtvaart moet verplicht en wettelijk afdwingbaar geluidsoverlast en uitstoot van stikstof en (ultra)fijnstof  verminderen en voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De luchtvaart kan en mag niet terug naar het niveau van voor corona. En eerlijk gezegd: ook ik heb nogal eens last van lawaaimakende motoren in de straat. Soms denk ik dat ze het stoer vinden dat bijv de knalpijp lekker knalt? Zoiets als easy rider? Dat is uit de vorige eeuw, sterker uit 1969, dat kan toch wel eens een keer over zijn? Maar ik moet dan naar de gemeente om daar mijn beklag te doen, want dat is lokaal.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

2 reacties op Standpunt politieke partijen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *