TE LUID geluid IS UIT

In de afgelopen week is door motorrijders de actie TE LUID geluid IS UIT gestart.

“Als je thuis geluid maakt, hou je rekening met je buren. Als je motorrijdt, is iedereen je buurman. Willen we ook de mooie weggetjes openhouden voor motorrijders, dan moeten we dus rekening houden met de mensen die daar wonen en met iedereen die we onderweg tegenkomen. Dat is de boodschap van TE LUID geluid IS UIT.”

Hierbij de brief die de NEFOM stuurde als reactie op deze actie:

Met deze brief reageren wij op zowel uw campagne ‘TE LUID geluid IS UIT’ als op uw streven om via een convenant tot beteugeling van de geluidsoverlast door (een deel van de) motorrijders te komen.

Wij zijn bijzonder blij met dit initiatief waarmee een groot aantal bij de motorrijders betrokken organisaties, serieus de ervaren geluidsoverlast, door (een deel van) hun achterban veroorzaakt, wil tegengaan.

Het zou dan ook fantastisch zijn, als met de campagne en de acties zoals verwoord in uw persbericht, de geluidsoverlast veroorzaakt door motoren, binnen afzienbare tijd tot het verleden behoort. Om die reden zouden wij zowel de campagne als de acties die de 20 aangesloten motormedia en motorrijdersorganisaties de komende periode willen realiseren, graag ondersteunen. En daarmee zouden we, indachtig uw standpunt ‘Laten we het samen doen’ (op onderdelen) samen kunnen optrekken om de eveneens door u vastgestelde geluidsoverlast, tegen te gaan.

Alvorens dat te doen, is het wat ons betreft noodzakelijk dat we een duidelijk en volledig beeld hebben van zowel de aanpak als het uiteindelijke resultaat dat de 20 initiatiefnemers met de campagne en acties willen bewerkstelligen.

Op basis van uw persbericht en de website www.teluidgeluidisuit.nl hebben wij best nog wel wat vragen, zoals bijvoorbeeld:

U schrijft: we pakken de ervaren overlast samen aan. Door wie en hoe wordt de ervaren overlast vastgesteld? Zijn hiervoor al duidelijke richtlijnen en/of normen vastgesteld waarmee motorrijders een duidelijk houvast hebben? Zo ja, welke zijn dat?

U schrijft: twintig motormedia en motorrijdersorganisaties willen dit proces versnellen. Kunt u aangeven wat de concrete doelstellingen op dit onderdeel zijn? Wanneer is de campagne en zijn de acties geslaagd? Wat is er dan concreet bereikt en wanneer?

U schrijftSteeds meer motorrijders schroeven weer de dB-killers in hun pijpen, monteren hun standaard-uitlaten weer en houden hoorbaar en zichtbaar rekening met aanwonenden en medeweggebruikers.” Wij ervaren dat nog niet zo maar het zou heel mooi zijn als dat wel het geval is. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de onderzoeken en onderzoeksresultaten waaruit dit blijkt. Kunt u ons die overleggen?

U schrijft: via de E van Enforcement spreken we de landelijke overheid aan met ons verzoek om meer handhaving op de kleine groep motorrijders die de overlast initieel veroorzaakt. Kunt u de onderzoeksrapporten en resultaten met ons delen waaruit de omvang van deze groep motorrijders blijkt? Kunt u aangeven wat u concreet van de landelijke overheid vraagt om te handhaven op de ervaren geluidsoverlast?

In een open gesprek met de vertegenwoordigers namens de 20 initiatiefnemers, zouden wij graag op deze en andere vragen ingaan om te kijken of we tot een gezamenlijke definitie en gedeelde aanpak van het probleem kunnen komen. Samen kunnen bewerkstelligen dat motorrijders hun hobby kunnen blijven uitoefenen zonder overlast te veroorzaken en afsluiting van wegen niet meer nodig zal zijn.

Ondertussen zullen wij als NEFOM doorgaan op de ingeslagen weg. Die komt er in essentie op neer dat wij langs democratische weg op alle bestuurlijke niveaus tot een verdere aanscherping van de maximale geluidsnormen (70 dB(A)) voor alle motorvoertuigen willen komen.

Wij beseffen dat het realiseren van dit streven geduld vraagt, maar wij zijn ervan overtuigd dat deze missie zal slagen. Op een groot aantal niveaus – wereld, Europees, Nederland, provincies en gemeenten – worden in toenemende mate en in een steeds sneller tempo allerlei initiateven ondernomen die bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving. En in deze duurzame en gezonde samenleving is er ook geen plaats meer voor geluidsoverlast. Maar wat ons betreft, wel voor motorvoertuigen met max 70 dB(A).

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *