Afsluiting van wegen enige serieuze optie tegen geluidoverlast motorvoertuigen!

In de afgelopen periode heeft minister Harbers (I&W) gereageerd op de petitie van de gemeenten Bergen, Bloemendaal en Krimpenerwaard (namens een groot aantal gemeenten) en de petitie van de NEFOM over geluidoverlast door motorvoertuigen. (zie brief Minister)

We kunnen concluderen dat de minister:

  1. het probleem van geluidoverlast motorvoertuigen uitgebreid en serieus heeft geanalyseerd en onderzocht
  2. constateert dat de toepasselijke veiligheids- en milieunormen voor voertuigen op grond van de Europese regelgeving bij de Datum van de Eerste Toelating (= DET) van toepassing blijven en aanscherping van deze normen alleen geldt voor nieuwe voertuigen
  3. in Europese context op dit moment gewerkt wordt aan herziening van het pakket regels rondom technische controles langs de weg (incl. de APK-richtlijn en dat de verwachting is dat de uitzondering op de APK voor motorfietsen eind 2023 zal worden afgeschaft
  4. derhalve de huidige stand van de Europese regelgeving geen oplossingen kan bieden voor onnodige geluidoverlast door motorfietsen

Dat neemt niet weg, dat de minister in zijn brief aan de Vaste Commissie I&W van de Tweede Kamer opmerkt, dat

  1. er – gezien de aangeboden petities door gemeenten en de NEFOM – blijkbaar veel overlast is bij bewoners: Geluid dat motorfietsen produceren kan een serieuze bron van hinder en gevaarzetting zijn. Zo schat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van belevingsonderzoek in dat ruim 10% van de Nederlandse bevolking ernstige hinder ervaart van wegverkeer en ongeveer 6% ernstige slaapverstoring.
  2. de huidige Nederlandse wetgeving de mogelijkheid kent om onnodig geluid door motorrijders aan te pakken via het reeds bestaande artikel 57 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
  3. reeds per 1 september 2020 een expliciet verbod geldt voor het gebruik van niet-goedgekeurde modificaties van motorvoertuigen, zoals sportuitlaten, een en ander in lijn met de huidige Europese regelgeving
  4. op dit moment voorts de mogelijkheid bestaat dat een motorfiets op last van de politie aan de RDW voor inspectie moet worden aangeboden, indien er gerede twijfel bestaat aan de in het kentekenregister vermelde gegevens (WOK)
  5. in het kader van de bescherming van de leefomgeving decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) op grond van de Wegenverkeerswet de mogelijkheid hebben om wegen af te sluiten voor bepaalde categorieën motorvoertuigen

Gezien de Europese en de Nederlandse regelgeving zijn de mogelijkheden voor aanpak van geluidoverlast door motorfietsen derhalve beperkt.

De minister geeft voorts als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid om geluidhinder te voorkomen of te beperken vooral ligt bij het rijgedrag van motorrijders.

Afsluiting van wegen door gemeenten serieuze optie

Als op bepaalde wegen te veel geluidoverlast blijft bestaan, kan de decentrale overheid derhalve overgaan tot afsluiting van wegen, bijv. in de weekends gedurende het motorseizoen, zoals dat gebeurd is in Lopik en op diverse andere locaties.

Dat betekent dat lokale bewonersgroepen over deze oplossing kunnen overleggen met hun gemeente.

Wij stellen jullie dan ook voor om een gesprek aan te vragen met de betreffende wethouder en/of raadsleden.

Vertel (nogmaals) van de geluidoverlast die jullie ervaren en informeer de gemeente over de huidige stand van zaken en vraag vervolgens om “Afsluiting van wegen waar te veel geluidoverlast is”.

Een andere optie is er op dit moment niet.

De NEFOM vindt het jammer dat de minister geen opties biedt om alleen de herriemakers te weren, nu is het alles of niets en zal ons verzoek aan de gemeente zijn “afsluiting voor alle motorfietsen”, 50% daarvan veroorzaakt geen overlast, de anderen wel!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *