Geluidoverlast van motorvoertuigen in het nieuws.

Ons doel is om vriendelijk duidelijk te maken dat we op zich niets tegen motorrijders hebben, maar dat we de geluidsoverlast beu zijn. In een artikel is het de gewoonte om partijen tegen over elkaar te plaatsen, maar dat is niet ons doel. Wij gunnen motorrijders hun plezier . . . maar zonder kabaal graag. Laten we hopen dat dit goed overkomt

Afgelopen vrijdag is de geluidsoverlast van Motorvoertuigen uitgebreid in het nieuws geweest.

  • Algemeen Dagblad. Klik HIER om het artikel te lezen.
  • EenVandaag. Klik HIER om de uitzending van vrijdag 26 juni terug te zien. Start op 12.00 minuten
  • EditieNL.Klik HIER om de uitzending van vrijdag 26 juni terug te zien

De TV uitzending van de Monitor laat zien dat deze geluidsmetingen erg complex en lastig uitvoerbaar zijn, tenzij deze controle plaatsvindt op het gebruik van een illegale uitlaat;  ook de landelijke specialisten van de politiek worstelen hier mee.

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

NEFOM

De NEFOM Nederlandse Federatie Omgevingsoverlast Motorvoertuigen  is een federatie van de verschillende actiegroepen die overlast van motorvoertuigen ervaren.

Verhouding tot lokale groepen en initiatieven:

Het landelijke initiatief is een aanvulling op en een versterking van lokale actie en wordt daardoor gedragen. De federatie richt zich op die politieke – en bestuurlijke aspecten die op landelijk niveau aan de orde gesteld kunnen en moeten worden. Kern van de beweging blijven de verschillende actiegroepen, ieder met hun eigen initiatief en eigen prioriteiten op gemeentelijk niveau.

Omgevingslawaai motorvoertuigen:

Als federatie willen wij ons richten op het tegengaan van de geluidsoverlast door motorvoertuigen. Het betekent geen inperking tot motorfietsen alleen. Wel is het zo dat door de achterblijvende ontwikkeling ten opzichte van personenauto’s en vrachtverkeer (EURO 4 tegenover EURO 6, waarbij voor de laatste categorie inmiddels aan EURO 7 gewerkt wordt), het accent bij het bestrijden van de geluidsoverlast automatisch gericht is op motorfietsen. Daarnaast vinden wij dat er ook zeker aandacht moet zijn voor de geluidsoverlast door ander gemotoriseerd verkeer.

Wij gebruiken de term omgevingslawaai omdat met ingang van 1 januari 2022 de Omgevingswet van kracht wordt. Deze stelt strikte geluidsnormen voor de woon – en leefomgeving. De verwachting is dat de term omgevingslawaai een vergelijkbare rol gaat spelen in het publieke debat als momenteel het geval is voor de stikstofproblematiek en de CO2 belasting.

Deze keuze houdt ook inperkingen in. Het betekent dat wij ons alleen richten op geluidsoverlast. Met verkeerstechnische maatregelen en andere ingrepen die de overlast van gemotoriseerd verkeer moeten inperken houden wij ons alleen bezig als het leidt tot de gewenste vermindering van de geluidsoverlast.

Geluidsnorm 70 dB(A): Als federatie willen wij ons sterk maken voor het invoeren van de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. Voor motorfietsen betekent dat dat de uitzonderingspositie in geluidsnormen opgeheven wordt en de progressieve ontwikkeling in vermindering van de geluidsoverlast gelijk opgaat met die voor het andere wegverkeer. Het houdt tevens in dat de opgelopen achterstand bij motorfietsen met terugwerkende kracht opgeheven moet worden en maatregelen nodig zijn om overlast door verouderde motorvoertuigen tegen te gaan.

Geplaatst in Uncategorized | 11 reacties