NEFOM Nieuwsbrief

De NEFOM nieuwsbrief verschijnt als er iets te melden is, klik HIER om de nieuwsbrief per email te ontvangen of lees alle nieuwsbrieven

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Herrie veroorzakende verkeersaso’s worden met nieuwe techniek aangepakt

Herrie veroorzakende verkeersaso’s worden met nieuwe techniek aangepakt

Met nieuwe technologie wil Rotterdam de overlast van verkeersaso’s bestrijden. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer honderd automobilisten verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de geluidsoverlast in het stadscentrum. Met claxonconcerten, knallende uitlaten en gierende banden overschreden zij in twee maanden tijd 16.000 keer de geluidsnormen, vaak met tientallen decibellen tegelijk.

Flitspalen?

De NEFOM vraagt zich af of deze flitspalen de oplossing is voor dit probleem. Het lijkt op “dweilen met de kraan open” Deze Cut-out uitlaten zijn verboden, en mogen dus niet op een auto gemonteerd zijn. Wij denken dat de verkoop van deze uitlaten aangepakt dient te worden. Verder zou de politie met enkele gerichte acties de overlastgevers kunnen aanspreken, bekeuren én herkeuring bij de RDW eisen.

Pops en bangs verheerlijking door websites.

Meerdere websites maken onbeschaamd reclame voor het verwijderen van de katalysator en het programmeren van extra geluid. Soms inclusief adviezen om boetes te voorkomen of aan te vechten.

In het Radio1 programma Blok&Toine  geeft commentaar op de flitspalen en de illegale uitlaten.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

88 NEFOM bewonersgroepen

Het is duidelijk dat de NEFOM aan een behoefte voldoet. Sinds de oprichting in juli 2020 blijven we groeien. Het aantal aangesloten bewonersgroepen is nu gestegen tot 88 bewonersgroepen uit 12 provincies aangesloten. 23 potentiële bewonersgroepen zijn nog niet door de ballotage.

De NEFOM website is meer dan 15.000 maal bezocht, elke dag komen vele berichten binnen, en we worden regelmatig gevraagd door een gemeente of nieuwsprogramma om onze visie te delen

Bij veel gemeenten en grote steden wordt gesproken over de ervaren overlast en de te nemen maatregelen. De Gemeente Bergen heeft een oproep gedaan aan alle gemeenten van Nederland om samen te werken. Tot dus ver hebben meer dan 65 gemeenten daar positief op gereageerd

U kunt de NEFOM als volgt ondersteunen:

 • Vraag de  NEFOM nieuwsbrief aan
 • Maak een melding bij een politieke partij naar keuze
 • Meld overlast bij de politie: 0900-8844
 • Sluit u aan bij een lokale bewonersgroep; deze kan de Gemeente aanspreken om maatregelen te nemen tegen geluidoverlast van motorvoertuigen. De Gemeente is per slot van rekening verantwoordelijk voor de (geestelijke) gezondheid van haar burgers.
 • Richt een lokale bewonersgroep op en sluit als groep aan bij de NEFOM. Zodoende vergroot het draagvlak van de NEFOM voor de wettelijke maatregelen die door de rijksoverheid genomen moeten worden.

We zoeken contact met bewonersgroepen in alle delen van het land om samen te werken om een gezamenlijk doel “geen geluidsoverlast van motorvoertuigen” te bereiken.

U kunt ons bereiken op info@nefom.nl

SEO LeesbaarheidSchema

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

TE LUID geluid IS UIT

In de afgelopen week is door motorrijders de actie TE LUID geluid IS UIT gestart.

“Als je thuis geluid maakt, hou je rekening met je buren. Als je motorrijdt, is iedereen je buurman. Willen we ook de mooie weggetjes openhouden voor motorrijders, dan moeten we dus rekening houden met de mensen die daar wonen en met iedereen die we onderweg tegenkomen. Dat is de boodschap van TE LUID geluid IS UIT.”

Hierbij de brief die de NEFOM stuurde als reactie op deze actie:

Met deze brief reageren wij op zowel uw campagne ‘TE LUID geluid IS UIT’ als op uw streven om via een convenant tot beteugeling van de geluidsoverlast door (een deel van de) motorrijders te komen.

Wij zijn bijzonder blij met dit initiatief waarmee een groot aantal bij de motorrijders betrokken organisaties, serieus de ervaren geluidsoverlast, door (een deel van) hun achterban veroorzaakt, wil tegengaan.

Het zou dan ook fantastisch zijn, als met de campagne en de acties zoals verwoord in uw persbericht, de geluidsoverlast veroorzaakt door motoren, binnen afzienbare tijd tot het verleden behoort. Om die reden zouden wij zowel de campagne als de acties die de 20 aangesloten motormedia en motorrijdersorganisaties de komende periode willen realiseren, graag ondersteunen. En daarmee zouden we, indachtig uw standpunt ‘Laten we het samen doen’ (op onderdelen) samen kunnen optrekken om de eveneens door u vastgestelde geluidsoverlast, tegen te gaan.

Alvorens dat te doen, is het wat ons betreft noodzakelijk dat we een duidelijk en volledig beeld hebben van zowel de aanpak als het uiteindelijke resultaat dat de 20 initiatiefnemers met de campagne en acties willen bewerkstelligen.

Op basis van uw persbericht en de website www.teluidgeluidisuit.nl hebben wij best nog wel wat vragen, zoals bijvoorbeeld:

U schrijft: we pakken de ervaren overlast samen aan. Door wie en hoe wordt de ervaren overlast vastgesteld? Zijn hiervoor al duidelijke richtlijnen en/of normen vastgesteld waarmee motorrijders een duidelijk houvast hebben? Zo ja, welke zijn dat?

U schrijft: twintig motormedia en motorrijdersorganisaties willen dit proces versnellen. Kunt u aangeven wat de concrete doelstellingen op dit onderdeel zijn? Wanneer is de campagne en zijn de acties geslaagd? Wat is er dan concreet bereikt en wanneer?

U schrijftSteeds meer motorrijders schroeven weer de dB-killers in hun pijpen, monteren hun standaard-uitlaten weer en houden hoorbaar en zichtbaar rekening met aanwonenden en medeweggebruikers.” Wij ervaren dat nog niet zo maar het zou heel mooi zijn als dat wel het geval is. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de onderzoeken en onderzoeksresultaten waaruit dit blijkt. Kunt u ons die overleggen?

U schrijft: via de E van Enforcement spreken we de landelijke overheid aan met ons verzoek om meer handhaving op de kleine groep motorrijders die de overlast initieel veroorzaakt. Kunt u de onderzoeksrapporten en resultaten met ons delen waaruit de omvang van deze groep motorrijders blijkt? Kunt u aangeven wat u concreet van de landelijke overheid vraagt om te handhaven op de ervaren geluidsoverlast?

In een open gesprek met de vertegenwoordigers namens de 20 initiatiefnemers, zouden wij graag op deze en andere vragen ingaan om te kijken of we tot een gezamenlijke definitie en gedeelde aanpak van het probleem kunnen komen. Samen kunnen bewerkstelligen dat motorrijders hun hobby kunnen blijven uitoefenen zonder overlast te veroorzaken en afsluiting van wegen niet meer nodig zal zijn.

Ondertussen zullen wij als NEFOM doorgaan op de ingeslagen weg. Die komt er in essentie op neer dat wij langs democratische weg op alle bestuurlijke niveaus tot een verdere aanscherping van de maximale geluidsnormen (70 dB(A)) voor alle motorvoertuigen willen komen.

Wij beseffen dat het realiseren van dit streven geduld vraagt, maar wij zijn ervan overtuigd dat deze missie zal slagen. Op een groot aantal niveaus – wereld, Europees, Nederland, provincies en gemeenten – worden in toenemende mate en in een steeds sneller tempo allerlei initiateven ondernomen die bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving. En in deze duurzame en gezonde samenleving is er ook geen plaats meer voor geluidsoverlast. Maar wat ons betreft, wel voor motorvoertuigen met max 70 dB(A).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Motorfietsen veroorzaken forse gezondheidsschade

In de vandaag verschenen publicatie “Feiten over lawaaivervuiling” presenteert de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) een overzicht van de aanzienlijke gezondheidsschade door lawaai van een deel van de motorvoertuigen. Daarvoor heeft zij zich gebaseerd op rapporten van de WHO, het RIVM en de Europese Commissie. Motorfietsen blijken relatief de grootste bijdrage aan die gezondheidsschade te leveren. Met maar 0.1% van alle gereden kilometers en slechts 7 % van alle motorvoertuigen veroorzaken zij 27% van alle gezondheidsschade.

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) is een landelijke federatie van inmiddels meer dan 70 lokale en regionale actiegroepen, die zich verzetten tegen de overlast van motorvoertuigen. “Wij krijgen vaak te horen dat we niet zo moeten zeuren” zegt Tony Hardenberg, voorzitter van de Nefom. “Met deze publicatie willen we duidelijk maken dat het allesbehalve gezeur is. Mensen kunnen ziek worden van terugkerende excessieve herrie. Dat is onacceptabel. Het is daarom hoog tijd dat de overheid maatregelen neemt om aan deze onnodige overlast een einde te maken”. Daarbij helpt het dat de Europese Commissie werkt aan nieuwe geluidsnormeringen en het Europese Commissie de Europese Commissie recentelijk heeft geoordeeld dat het afsluiten van wegen geoorloofd is als maatregel om de geluidsoverlast te beteugelen en de gezondheid van de burgers te beschermen.”

Bijlage: Feiten over lawaaivervuiling – van gemiddeld geluid word je ’s nachts niet wakker.

Een ongemakkelijke waarheid

In de afgelopen weken voelen met name de motorrijders zich aangesproken over vermeend geluidoverlast. Zij zijn zich van geen kwaad bewust, en verbazen zich er over dat mensen ziek zouden kunnen worden van het geluid van de door hun geliefde motorfiets. Ja, er zijn een aantal uitwassen, waarbij men illegale uitlaten monteert, maar een standaard motorfiets zou toch echt geen overlast kunnen geven.

In de praktijk blijkt dit anders te zijn. Naast de klachten van vele bewoners in heel Europa zijn er in de afgelopen jaren een aantal rapporten opgesteld waarop de NEFOM zich baseert.

Dit zijn:

 1. Handbook on the external cost of transport , January 2019 v 1.1
 2. RIVM-rapport (2019) n.a.v. de motie Schonis (2019)
 3. WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)
 4. Geluid van gemotoriseerde tweewielers: handelingsperspectieven (2019)
 5. EU Beslissing EC op bezwaar motorrijders Tirol (2021)

Opgedrongen lawaai!

De afgelopen weken vroegen we de 76 NEFOM bewonersgroepen om een filmpje te maken van de geluidsoverlast die zij ervaren. Klik hier om een beeld te krijgen van het opgedrongen lawaai waar men mee te maken heeft.

Hoe schadelijk is geluidsoverlast?

Sinds corona is het aantal geluidsoverlast klachten met 50% gestegen. En of het nou je buurman is die gaat boren, een windmolenpark naast je deur of een snelweg die je continue hoort: allemaal zetten ze je lichaam in de stress-stand. Je kan je voorstellen dat dat niet gezond is. Geluidswetenschapper Tjeerd Andringa (Rijksuniversiteit Groningen) legt uit waarom we stress krijgen van herrie en wat voor effect het heeft op onze gezondheid. Klik hier.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Spandoekenactie 70dB(A) is de MAX

Spandoeken actie tegen geluidoverlast motorvoertuigen

Tijdens de Hemelvaartsdag zijn z0’n 200 spandoeken in 15 gemeentes opgehangen, om de aandacht te vestigen op de geluidoverlast in Nederland. De tekst “70dB(A) is de Max”, verwijst naar de NEFOM doelstelling voor een geluidsnorm van maximaal 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. Ongeveer gelijk aan de Euro-6 norm voor personen auto’s.

De geluidsnormen voor personenauto’s zijn momenteel 73 dB(A) volgens de Euro-5 norm. Deze geluidsnorm voor personenauto’s zal verlaagd worden naar 68 dB(A) volgens Euro-6.

Hier vindt u een collage van foto’s uit verschillende plaatsen in Nederland tijdens de Hemelvaartsdag.

Spandoeken als protest tegen overlast door motorgeluid Vlist: ‘Er moet iets gebeuren’ Met achttien spandoeken vragen omwonenden en leden van de Actiegroep Geluidoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard vandaag aandacht voor de geluidsoverlast door motorrijders langs de Vlist. ,,Een signaal aan de gemeente dat er iets moet gebeuren’’, aldus Tony Hardenberg van de actiegroep. Zie ook.

Leidenaren protesteren met spandoek: ‘Stop motorlawaai’ Met het ophangen van een spandoek langs de Voorschoterweg protesteerden buurtbewoners op Hemelvaartsdag tegen geluidsoverlast door motorfietsen. Het Leidse Burgerinitiatief ‘Stop Motorlawaai’ deed mee aan de Landelijke Spandoekenactie van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). Om een te grote toeloop van zowel voor- als tegenstanders te voorkomen werd het protest vooraf niet bekend gemaakt. Zie ook.

Noordwaardbewoners doen mee aan landelijke actie tegen overlast van motoren WERKENDAM • Bewoners van de Noordwaard doen zowel het weekend van hemelvaart als het pinksterweekend mee aan de landelijke actie van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) tegen overlast van motoren.

Leidse strijder tegen verkeerslawaai verzilvert landelijk pr-succesje Het moment was uiterst strategisch gekozen. Een halfuurtje nadat tv-programma EenVandaag zaterdagavond aandacht schonk aan het groeiende probleem van verkeerslawaai, hing Leidenaar Ap Zwinkels een bijbehorend spandoek op langs de Voorschoterweg. ,,Want bij de gemeente Leiden stuit het onderwerp nog steeds op onwil en onbegrip.’’

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

spandoeken tegen overlast

In het ‘lawaaiigste stiltegebied’ ronken de motoren; bewoners mijden zelfs hun eigen tuin In de naam stiltegebied schuilt de verwachting van een stil gebied. Maar dat beeld herkennen mensen die langs rivier de Vlist wonen niet. Hun idyllische woonomgeving is uitgeroepen tot  ‘lawaaiigste stiltegebied’ van Nederland.

Spandoeken tegen overlast motoren in Amerongen AMERONGEN Aan de vooravond van Koningsdag hebben leden van de werkgroep Motoroverlast Amerongen spandoeken geplaatst om duidelijk te maken dat ze de geluidsoverlast die de grote aantallen motorrecreanten in Amerongen veroorzaken zat zijn. De spandoeken zijn geplaatst op de rotonde die de verbinding vormt tussen de Koenestraat, de N225 en de oude dorpskern van Amerongen.

Ondanks tegengas moet Deventer politiek in actie komen tegen motoroverlast De een ziet het als onnodig lawaai en voor de ander is het een uitlaatklep. Motorrijden kan lang niet iedereen bekoren. Daarom gaat Deventer nu bekijken hoe en of het geluidsoverlast dat een deel van de motoren produceert beperkt kan worden.

Actiegroep tegen motorlawaai in Deventer krijgt politieke steun: ‘Je hoort overal het gevroem’ ‘Dit is de max!’ ‘Ik wil gewoon kunnen slapen!’ Of: ‘Ik wil gewoon kunnen werken!’ Boodschappen die staan op spandoeken op de Wilhelminabrug en langs de Welle. Deventenaren willen dat er snel iets wordt gedaan aan de ‘herrie’ van motoren. Een flinke groep raadsleden begrijpt die zorgen. ,,Als je niet oppast, ervaar je de geluidsoverlast als iets vanzelfsprekends.’’

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zorgplicht overheid bij aanpak geluidsoverlast

Verlaging van de huidige geluidsnormen

Allereerst willen wij de doelstelling van de NEFOM toelichten. Zoals uit ons logo kan worden afgeleid, streven wij naar een verlaging van de huidige geluidsnormen voor motorvoertuigen. Deze geluidsnormen zijn Europese normen en gelden dus voor de gehele Europese Unie. Zoals reeds gemeld, bedragen deze geluidsnormen  voor personenauto’s momenteel 73 dB(A) volgens de Euro-5 norm. Deze geluidsnorm voor personenauto’s zal verlaagd worden naar 68 dB(A) volgens Euro-6.

Dat betekent dat er een groot verschil is tussen de geluidsnorm voor personenauto’s en de geluidsnormen voor motorfietsen. Wij vinden dat de geluidsnormen voor personenauto’s en motorfietsen gelijk getrokken moeten worden. Daarbij hebben wij als doel geformuleerd: 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen.

Ook bij originele motorfietsen onnodig geluid ongeoorloofd

Veel motorrijders hebben een originele uitvoering met de daarbij behorende uitlaat. Het geluid dat deze motorfietsen voldoet aan de huidige Europese norm, maar dat geluid ligt wel boven het maximale geluid dat wij als doel voor de toekomst hebben geformuleerd.

In het document “Zorgplicht overheid bij aanpak geluidsoverlast” kunt u meer lezen over de volgende aspecten van dit onderwerp:

 • Rapporten van Gezondheidsraad en RIVM
 • Nieuwe WHO-richtlijnen Omgevingsgeluid
 • Motie Schonis en nader onderzoek door RIVM                                             
 • Het nationaal klimaatakkoord
 • De aanpak door de Europese Commissie
 • Samenwerking SOS-Europe
 • Beslissing Europese Commissie inzake Tirol
 • Gezamenlijk verzoek om brandstofmotor te verbieden
 • Grote steden nemen het voortouw

Factsheet Gezondheid en geluid

In dit kader leggen wij er nog eens de nadruk op dat motorrijders met 8% van het totaal aantal voertuigen 37% van de gezondheidskosten van lawaaivervuiling veroorzaken.

Gezien het belang van dit onderwerp hebben wij als NEFOM een factsheet Gezondheid en geluid gemaakt.

Wij vechten voor de bescherming van de gezondheid van onze bewonersgroepen, die lid zijn van de NEFOM.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Rectificatie NEFOM nieuwsbrief

In een van de eerste NEFOM nieuwsbrieven heeft het volgende gestaan:

Reacties op de media berichten:

In de afgelopen dagen hebben we, als reactie op de media berichten, meer dan 170 reacties ontvangen. Hieronder een bloemlezing.

Een eenvoudige manier om te lawaaiige motorrijders te spotten is zeer langzaam gaan rijden met een auto op bv dijkwegen op overlastdagen. 20 tot 30 km beneden de normale snelheid. De achteropkomende motorrijders zullen eerst inhouden, maar u dan geërgerd voorbij willen blèren. U noteert van de lawaaiigsten kenteken, soort en kleur motor, datum en locatie. Of spreekt dit in op uw gsm voicerecord app.

Deze tekst werd aan ons gestuurd, en wij hebben het ten onrechte gedupliceerd in de NEFOM nieuwsbrief.

De NEFOM neemt afstand van deze tekst, het is geen juiste manier van actie voeren, daar denken we nu anders over.

De betreffende Nieuwsbrief is meteen van onze website verwijderd.

Heeft u vragen, dan zijn wij bereikbaar op info@NEFOM.nl

Namens het NEFOM bestuur

Tony Hardenberg, Voorzitter

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Motorterreur weer begonnen

In de afgelopen weken is de geluidsterreur van motorfietsen weer begonnen in heel Nederland. Ondanks controles van de politie en charme offensief van de MAG en KNMV is het toch weer raak.

Hieronder een korte impressie van de nieuwsberichten van de afgelopen weken:

Seizoen nog maar net begonnen en ruzie om motorherrie escaleert: klagende buurtbewoners bedreigd Opnieuw is er motorherrie op de Lekdijk bij Amerongen. Omwonenden worden horendol van het geluid van de machines, terwijl motorrijders het maar gezeur vinden. Nu er voorlopig geen afsluiting komt, verhardt de strijd zich. Zo hard dat zelfs buurtbewoners worden bedreigd.

Actiegroep tegen motorlawaai in Deventer krijgt politieke steun: ‘Je hoort overal het gevroem’ ‘Dit is de max!’ ‘Ik wil gewoon kunnen slapen!’ Of: ‘Ik wil gewoon kunnen werken!’ Boodschappen die staan op spandoeken op de Wilhelminabrug en langs de Welle. Deventenaren willen dat er snel iets wordt gedaan aan de ‘herrie’ van motoren. Een flinke groep raadsleden begrijpt die zorgen. ,,Als je niet oppast, ervaar je de geluidsoverlast als iets vanzelfsprekends.’’

Onderzoek naar overlast op de dijken door motoren én andere weggebruikers TIEL – Waterschap Rivierenland doet mee aan een onderzoek naar geluidsoverlast op de dijken. In kaart wordt gebracht waar de problemen liggen, het gaat daarbij niet alleen om overlast door motorrijders.

VVD Molenlanden wil aansluiten bij actie VHL tegen geluidsoverlast op dijken MOLENLANDEN • De fractie van de VVD in Molenlanden wil dat het gemeentebestuur van Molenlanden aansluiting zoekt bij buurgemeente Vijfheerenlanden in de campagne tegen geluidsoverlast op (rivier)dijken.

Volop actiebereidheid in Oost-Nederland tegen motorlawaai: ‘Het hoeft gewoon niet, die herrie’ Terwijl deze week het lenteweer voor veel vrolijke gezichten zorgt, komen verschillende actiegroepen in Oost-Nederland in actie. Ze eisen dat overheden snel maatregelen nemen tegen het lawaai dat een steeds groter wordende groep motorrijders produceert. In Deventer ligt zelfs al een heel plan klaar. ,,Het is gewoon machogedrag van mannen die dat getril en kabaal lekker vinden.’’

Dijkbewoner Wil strijdt tegen asociale motorrijders: ‘Zijn er bij die plat op buik de bocht door gaan’ Gaat het ditmaal wel lukken? Aan Doornenburger Wil Volleberg zal het niet liggen. Hij is de voorbij jakkerende motoren op de Betuwse dijken spuugzat. Vorige maand zwengelde hij de overlast aan bij de politieke partijen in Lingewaard. Na drie jaar staat het onderwerp dan ook weer op de politieke agenda.

Buurtschap Nederland krijgt bord vanwege overlast van motorrijders: ‘Houd rekening met ons’ Bewoner Jan Bezemer en wethouder Scheringa onthullen het nieuwe verkeersbord in Nederland. ‘Welkom! Maar houd rekening met ons’. Dat is de boodschap op het nieuwe verkeersbord dat de gemeente Steenwijkerland samen met de bewoners van buurtschap Nederland heeft laten maken. De boodschap richt zich met name op motorrijders die in het gebied toeren en is op donderdag 1 april onthuld.

Oerendhard lawaai door proefritten Harley Davidson: buurtbewoners klagen over herrie door de uitlaat GELUIDSOVERLAST DEN BOSCH – ,,Woongenot is een groot goed. En daar blijft heel weinig van over’’, dat zegt Martijn Hillen, penningmeester van de wijkvereniging de Hervensebaan. Volgens hem hebben honderden bewoners last van herrie  door Harley-Davidson-rijders. ,,Ze hebben er iets met de uitlaat gedaan, waardoor je meer herrie hoort.’’

‘Blèrpijpen’ op dijken in West Betuwe bron van ergernis BEESD/GELDERMALSEN – Motorrijders met knallende uitlaten, door Frank Broedelet (VVD) onomwonden ‘blèrpijpen’ genoemd, moeten harder aangepakt worden op de dijken in West Betuwe.

Dorp is hardrijders beu, bewoners Hoog Soeren in actie Ze zijn het helemaal zat. Altijd maar het kabaal van auto’s en motoren, die lak hebben aan de maximumsnelheid in het dorp. Reden voor bewoners van Hoog Soeren om op eerste paasdag gewapend met laserguns actie te houden. Conclusie: ,,Sommigen rijden wel dertig kilometer te hard.’’

Bosweg van 1 april tot 1 oktober dicht voor motoren Het college van gemeente Nieuwkoop heeft besloten om de Bosweg bij Woerdense Verlaat op zaterdagen, zondagen en feestdagen in de periode 1 april tot 1 oktober van 9:00 tot 20:00 uur af te sluiten voor motoren. De overlast voor de aanwonenden en de overige gebruikers van de weg is te groot.

Strijders tegen motoroverlast blij met controles, maar geluidsflitspalen? Die komen er niet APPELTERN/ KEKERDOM – Wim Iding uit Appeltern is het spuugzat: ronkende motoren op de Maasdijk in Appeltern, de dijk waar zijn huis tegenaan is gebouwd. Hij is dan ook blij dat de politie speciale geluidsmeters gaat inzetten in de regio. Te hard brommende bikers lopen kans op honderden euro’s boete. Ook kunnen ze per direct van de weg worden gehaald.

Extra controles op motorlawaai in regio Nijmegen, maar geluidsflitspalen? Die komen er niet NIJMEGEN/KEKERDOM – Ziekmakend, traumatiserend, oorzaak van oorsuizen. Omwonenden van populaire dijk- en heuvelweggetjes rond Nijmegen zijn het lawaai van ronkende motoren spuugzat. De politie gaat nu speciale geluidsmeters inzetten. Te hard brommende bikers lopen daardoor kans op een dikke boete. Ook kunnen ze per direct van de weg worden gehaald.

‘Motoren en cabrio’s scheuren over de dijken in de Hoeksche Waard, we moeten actie ondernemen!’ Overlast van ‘scheurende’ motorrijders en wielrenners op de dijken in de Hoeksche Waard. Het is er aan de orde van de dag, zeker bij mooi weer. ,,Het is gevaarlijk, vervelend en er moet actie ondernomen worden!”

Natuurlijk Nieuwkoop blij met motorverbod in De Meije: “Nu de Amstelkade nog¨ Natuurlijk Nieuwkoop is blij met de pilot die in De Meije gehouden wordt om de overlast van motoren tegen te gaan. De Nieuwkoopse partij zou graag zien dat de gemeente ook voor de Amstelkade tussen Noorden en Woerdense Verlaat een motorverbod instelt.

Samen tegen geluidsoverlast op dijken Een dijk waar genoeg ruimte is en waar iedereen rekening houdt met elkaar. Dat moet de gezamenlijke aanpak van (geluids)overlast op de dijken langs de Lek en de Linge bewerkstelligen. Waterschap Rivierenland, politie Midden-Nederland, motorrijdersvereniging KNMV en gemeente Vijfheerenlanden slaan de handen ineen.

Geen gemotoriseerd verkeer op boulevards tijdens zomerse dagen VLISSINGEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het sluitingsregime voor gemotoriseerd verkeer op de boulevards nog niet structureel aan te passen. Vanwege de coronamaatregelen worden de boulevards wel afgesloten op zomerse dagen.

IJsselmonde heeft overlast van scheurende brommers Bewoners in Rotterdam-IJsselmonde hebben last van scheurende scooters, brommers en auto’s die met hoge snelheid door het park heen rijden. De klachten komen voornamelijk uit de wijken Hordijkerveld en Reyeroord. Leefbaar Rotterdam heeft inmiddels vragen gesteld aan het stadsbestuur over de overlast.

De werkelijke beleving van ‘leefbaarheid’ Bewoners die langs de drukke N203 in Krommenie en Assendelft wonen, hebben dagelijks te maken met overlast van een grote stroom verkeer. De provincie Noord–Holland trekt er 11 miljoen euro voor uit om de leefbaarheid te verbeteren. Zo komt er langs de weg meer groen en wordt de N203 voorzien van geluidwerende vangrails. De aanpassingen zijn gebaseerd op een belevingsonderzoek van Sweco. Max Visser, adviseur Stedelijke Ontwikkeling, vertelt ons meer!

Bewoners van luxe appartementen worden gek van verkeer: ‘Journaal kijken met deur open gaat niet’ De maximumsnelheid op de Plettenburgerbaan in Nieuwegein moet 50 in plaats van 70 kilometer per uur worden, vinden de bewoners van appartementencomplex Converso. In hun appartementen op 20 meter van de weg ervaren ze overlast. ,,Als je binnen het Journaal wilt luisteren, moet de deur dicht.”

Boete en rijverbod voor herrie makende motorrijders in Egmond aan den Hoef Twee motorrijders hebben in Egmond aan den Hoef een boete van 400 euro aan hun motorbroek gekregen, omdat hun motoren veel teveel geluid maakten. Een motoragent zag en hoorde ze rijden en zette ze aan de kant. Bij controle bleek dat de decibel-killer van de motoren was verwijderd. Dat betekende meteen dat de motorrijders er niet verder mee mochten rijden.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties